پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

Sampel CATIA (SKETHER

skether

http://www.4shared.com/document/Jj8d55DA/_2__sketcher.html

http://www.4shared.com/document/TLvrpqX_/AMC005-SKETCHER-ENGL.html

http://www.4shared.com/document/lwxSMaOf/EDU_CAT_E_SKE_FF_V5R8.html

http://www.4shared.com/document/Lfp3HUAK/EDU_CAT_E_SKE_FX_V5R8.html

http://www.4shared.com/file/ZqZgHRE0/Formula.html

http://www.4shared.com/document/1J0y1lt5/Part2.html