پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

ماشین کاری سریع (High Speed Machining)

http://www.4shared.com/file/-8gD2JF5/WELDING5.html