پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

Handbook of Die Design

http://www.4shared.com/file/pTEQPKpg/Handbook_of_Die_Design.html