پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

آشنایی با کامپوزیت ها

http://www.4shared.com/file/lLOMdvLl/___online.html