پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

مدریت کیفیت جامع TQM

مقدمه:

مدیریت کیفیت جامع چیست ؟   

ـــ یک مفهوم کلی است که سبب بهبودمستمردرسازمان میشود.

ـــ تاکیدبردیدگاهی سیستماتیک،منسجم،باثبات وفراگیرسازمانی دارد.

ــ بررضایت کلی مشتریان داخلی وخارجی تاکیددارد.

ـــ درسطح مدیریت بدنبال بهسازی وپویایی مستمرتمام سیستمها وفرایندها است.

TQMدریک جمله

عبارت است ازتعهدواقدام همه افرادسازمان درخصوص تامین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی.

کنترل کیفیت

مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون است که بر روی یک محصول انجام میگیرد تا مشخص شود آیا مشخصات آن محصول با مشخصات فنی یا استاندارد ها مطابقت دارد یا خیر ؟

مدیریت کیفیت جامع فلسفه مدیریتی است که هدف آن بکار گیری تمامی کنابع سازمان از جمله کارکنان به عنوان موثر ترین عامل دستیابی به اهداف شرکت است . تمرکز اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع بر افزایش رضایت مشتری می باشد .  TQM  بر ترکیب فلسفه ی مدیریت مشارکتی تکنیک های آماری و همکاری پرسنل از طریق ارتباطات می پردازد،  بنابرین TQM  تمام فعالیت های سازمان از فروش و بازیابی تا طراحی تولید و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد.

تاریخچه ی   TQM  

1937- کمتر از 10 شرکت آمریکایی کنترل کیفیت آماری را به مورد اجرا گذاشته بودند .

1940- سازمان غیر انتفاعی اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن تاسیس شد .

1940- جامعه ی کنترل کیفیت آمریکا تشکیل شد .

1950- اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از دکتر ادواردز د مینگ از آمریکا برای ارائه ی سمینار دعوت به عمل آورد.

1951- اتحادیه ی دانشمندان و مهندسان ژاپن  (JUSE)   جایزه ی دمینگ را با هدف افزایش سطح کیفیت صنعت ژاپن ایجاد کردند .

1951- دکتر فایگنبام کتابی تحت عنوان کنترل کیفیت جامع منتشر نمود .

1954- اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن از دکتر جوران آمریکایی برای سخنرانی در سمینار مدیریت کنترل کیفیت دعوت به عمل آورد و کنترل کیفیت به عنوان ابزاری برای مدیریت مطرح شد و زمینه ی تغییر کنترل کیفیت آماری  به کنترل کیفیت جامع فراهم شد

در اواخر 1970-  آمریکائیها و اروپاییها که متوجه پیشی گرفتن ژاپنی ها در تسخیر بازار ها ی جهانی شدند به فکر استفاده از نگرش TQM در مدیریت های خود افتاده اند .

1987- آمریکا جایزه ای را بنام مالکوم بالدریج وزیر تجارت این کشور در سالهای 1981 تا 1987 ایجاد و رئیس جمهور آنرا امضا کرد . این جایزه برای معرفی شرکتهایی که به بالا بردن سطح کیفیت خود و اجرای TQM دست یافته اند طراحی گردید .جایزه بالدریج همه ساله به حداکثری 6 شرکت تعلق میگیرد .

کلیات TQM

-طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس مختصات سازمان و ماهیت محصول

- نیازمندیهای سیستم کیفیت مکمل نیازمندیهای فنی محصول باشد.

- قابلیت کاربرد استاندارد توسط اشخاص داخلی و خارجی جهت انجام ممیزی.

بخش های مدیریت کیفیت

-  طرح ریزی کیفیت

- کنترل کیفیت 

- تخمین کیفیت

- بهبود کیفیت

کیفیت

-                     گام نهادن در چرخه ی بهبود مداوم

-           کیفیت زمانی بوجود می آید که فرآیند ها و فعالیت های سازمانی درجهت بر آورده کردن مداوم نیازها و توقعات  مشتری ها طراحی اجرا شود

-                     کیفست انجام دادن کارها درست با روش صحیح در اولین دفعه و انجام دادن بهتر کارها دردفعت بعد .

 

 

 

 

 

(کیفیت چیست؟)

 

 

 

 

کیفیت چیست ؟         

تعریف ایزو 1994:مجموعه‌ای ازمشخصات وویژگیهای محصول یا خدمت که قادربه برآوردن نیازهای صریح یا ضمنی است.

کرازبی1979:انطباق با خواسته‌ها

جوران1988 : تناسب برای استفاده

 

مدیریت کیفیت جامع

این مدل یکی از با ارزش ترین و اثر بخش ترین تئوری مدیریتی است.

نگرشی نظام گرا به مدیریت دارد و هدف آن افزایش مداوم رضایت مشتری از طریق طراحی و بهبود مستمر رویه ها و فرآیندهای سازمانی است و همچنین نشان دادن توانایی سازمان در تامین محصول منطبق با خواسته های مشتری و قوانین کاربردی مرتبط می باشد.

برای دستیابی به این استراژی  مدیریت باید محیطی فراهم کرد که:

-                     انگیزه لازم جهت ارتقاء دانش و مهارت  در پرسنل  بوجود آید.

-                     مشارکت کارکنان  در بهبود  مستمر فرایند عملی گردد.

-                     ارتباط بین مدیریت و کارکنان صمیمی باشد.

-                     کارکنان خود را عضوی از سازمان بدانند و به کار خود افتخار کنند.

-                     چرخه برنامه ، اجرا ، ارزشیابی ، اصلاح  به طور مستمر توسط کارکنان انجام گیرد.

تعهد مدیریت:

مدیریت باید شواهدی جهت اثبات مدیریت خود نسبت به توسعه و اجرای سیستم و بهبود مستمر ارائه دهد . این شواهد عبارتند از:

1- تذکر اهمیت  تامین نیازمندیهای مشتری

2- ایجاد خط مشی کیفیت

3- ایجاد و اهداف کیفیت

4- بازنگری مدیریت

5- اطمینان از در دسترس بودن منابع

 

جنبه های مدیریت کنترل کیفیت جامع

1-                پشتیبانی مدیریت ارشد نقش اصلی در اجرای TQM  را دارا می باشد .

2-                ارتباط با مشتری:  مهمترین عامل در هدف گذاری فعالیت و تلاش در بهبود کیفیت می باشد .

3-        ارتباط با تامین کننده:  دسترسی تامین کنند گان به اطلاعات و نیازهای مشترک و هماهنگ کردن سیستم آنها با سیستم تولیدی شرکت از اهداف بر جسته هر برنامه TQM میباشد . در ضمن کیفیت عامل  مهمتری نسبت به قیمت در انتخاب تامین کنندگان است .

4-        مدیریت منابع انسانی (ERP) : بر جسته ترین منابع نیروی کار و افراد هستند .اصول مدیریت منابع آموزش کار گروهی و توانمندی های کاکنان اشت

5-        مشخصه ها و رفتار های کارکنان :عامل اصلی در TQM   می باشد باید در اجرای برنامه تغییر رفتار افراد و کارکنان را برسی نمود .وفاداری به سازمان به غرور کاری تمرکز بر روی اهداف عمده سازمانی تقویت شود

6-                فرآیند طراحی محصول : با توجه خواست مشتری محدمدیت های فنی تکنولوژیک و هزینه ای بدست آید

7-        مدیریت فرآیند تولید :سازماندهی باید بر اساس اصول 5S شکل بگیرد. ممیزی داخلی توسط دستور العمل های مربوطه صورت میگیرد و فرآیند تولید تحت کنترل آماری قرار دئاشته باشد .

8-        واحد تضمین کیفیت : باید با داشتن  آزادی عمل به مدیریت دسترسی داشته باشد . همچنین باید با سایر واحد ها به طور مستمر در ارتباط  باشد

 

 

 

 

 

مراحل اصلی راهکاریک شرکت 

1) تعریف بیانیه ماموریت(خط مشی) که معمولا یک دهه یا بیشتربدون تغییرباقی میماند.

2)تعیین گزینه های راهبردی وانتخاب بهینه ازمیان آنها که معمولا یک برنامه سه تا پنج ساله رامنجرمیشود.

3)اجرای راهبردی که به مدیریت عملیات نیزمشهوراست که برنامه‌های کوتاه مدت سه ماهه تا یک ساله برای سازمان تدوین می‌گردد.

مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت مجموعه ای به هم پیوسته از تصمیمات و اقداماتی ایت که استفاده از منابع را در مسیر درست ترو منطقی تر قرار میدهد و موصیات رسیدن به هدف های سازمان را فراهم میسازد .

وظایف سازمان در سیستم کیفیت

1-                شناسایی و بکاربگیری فرآیند های مورد نیاز در سیستم مدیریت .

2-                اطمینان از قابلیت در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات نظارت بر فرآیند ها.

3-                انجام اقدامات لازم جهت دستیابی به نتایج تعیین شده و بهبود پی در پی آنها.

 

 

 

 مشاهیر  TQM

1) ادواردزدمینگ

2) ژوزف ام .جوران

3) فیلیپ کرازبی

4)کائوروایشیکاوا

5) شیگئو شینگو

6) یوشیو کاندو

 

ادواردزدمینگ (فلسفه مدیریت‌وسیستمها)  

1)ثبات درهدف ووحدت رویه درتصمیم‌گیری برای حصول به بهبودکیفیت .

2) پذیرش فلسفه جدید(نقش رهبری مدیریت دریک سازمان یادگیرنده،غیرقابل پذیرش بودن اشتباهات ومنفی گرائی)

3) پرهیزبه وابستگی به بازرسی صرف .

4) پایان دادن توجه صرف به قیمت درمعاملات وکسب وکار .

5) بهبود دائمی سیستم تولید وخدمات .

6) آموزش .

7) برقراری رهبری .

8) بیرون راندن ترس ازمحیط کار .

9) برداشتن سدبین بخشها .

10) حذف شعارها واهداف کمی .

11) حذف مقادیرکمی یا استاندارد برای نیروی کار .

12)حذف موانع وافتخاربه انجام دادن کارخوب .

13) ایجادیک برنامه آموزشی قوی .

14) اقدام برای عملی کردن انتقال .

 

جوزاف.جوران(تثلیث کیفیت)            

1) برنامه ریزی کیفیت

1-1) مشتریان را مشخص کنید.

2-1) نیازهای مشتریان را معین کنید.

3-1) نیازهای آنان را به زبان قابل فهمی ترجمه کنید.

4-1) محصولی طراحی وتولید کنیدکه پاسخگوی این نیازها باشد.

5-1) ویژگیهای محصول رامشخص‌ترکنیدتانیازهای خودومشتریان رابرآورد.

2) بهبودکیفیت

1-2) فرایندی راکه بتواند محصول موردنظرراتولیدکند،توسعه دهید.

2-2) فرایندرابهینه کنید.

3) کنترل کیفیت

1-3) اثبات کنیدتحت شرایط عملیاتی،فرایندقابلیت تولیدمحصول رادارد.

2-3) فرایندرابه عملیات تبدیل کنید.

 

کرازبی (ضایعات صفر)         

1) کیفیت بمعنی انطباق باخواسته‌هاست اما بمعنی خوبی یازیبائی نیست.

2) سیستمی که باعث مرغوبیت میشود،جلوگیری است نه ارزیابی وممیزی.

3) معیارکیفیت بهای عدم تطابق است، نه شاخص‌ها.

4) استانداردعملکردبایدضایعات صفرباشدنه اینکه بگوئیم به مشخصات خیلی نزدیک است.

 

ایشی کاوا(ابزارهای ساده،هسته‌های کنترل کیفی،کیفیت فراگیرشرکتی)

کیفیت فقط درمحصول نمیباشدبلکه خدمات پس ازفروش،کیفیت مدیریت شرکت وافرادنیزمدنظرهستند.

شینگو (فول پروفینگ)

نظریه سیستم‌های بازرسی درمبدا(ضایعات صفردرمبدا)

 

یوشیو کاندو(اقدامات چهارگانه برای ایجادکاری خلاق وکیفی)

1) وقتی دستورالعمل کارراصادرمیکنید،اهداف واقعی کارراروشن کنید.

2) سعی کنیدافراد قویا احساس مسئولیت برای انجام دادن کارخودکنند.

3) برای خلق ایده‌های نو فرصت دهید.

4) ایده‌ها رابپرورانیدوبگذاریدبه بار بنشینند.

 

 

 

 

 

 

 

هزینه‌های کیفیت     

 

هزینه های پیشگیری

هزینه‌های ارزشیابی

هزینه‌های شکست یا عیوب

بازنگری طراحی

بازرسی نمونه ساخته شده

طراحی مجدد

کنترل ابزار

نظارت برتامین کننده

هزینه اقدامات اصلاحی

ممیزی کیفیت

بازرسی اقلام رسیده

دوباره‌ کاری

بررسی نقشه‌ها

و...

پذیرش محصول و...

ضمانت‌نامه،

ضایعات و...

 

 

 

 

 

مدل TQMEX

 

 

TQM

5-S

BPR

هاQCC

ISO

TPM

TQMEXمدل

مدیریت کیفیت

مدیریت عملیات

 

 

 

 

چهارستون   TQM

1) راضی کردن مشتریان

  2) سیستم/ فرایند و... ISO9000

3) مردم

4) ابزاربهبود

مدیریت کیفیت  جامع شامل 3 مرحله می باشد .

1-                طراحی کیفیت

2-                کنترل کیفیت

3-                بهبود کیفیت

طراحی کیفیت:

-                     تعین رسالت و اهداف

-                     ساخت استانداردها

-                     طراحی سیستم پایش

-                     آموزش و ارتباطات

-                     توسعه رهبری سازمانی و تشکیل تیم

کنترل کیفیت:

-                     پایش منظم منابع، فرایندها و نتایج

بهبود کیفیت:

-                     شناسایی مساله  و برقراری اولویت

-                     تدوین راه حل ها  و انتخاب راه حل مناسب

-                     به کار بستن راه حل

-                     کارگروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار  C در TQM 

 

چرخه دمینگ     

 

5_S           

 

سامان دهی :جداکردن اشیائی که برای کارلازمندونگهداری تعداد کمی ازاشیای غیراساسی وکم مصرف برای استفاده درصورت لزوم دریک مکان مناسب وقابل دسترس.

تمیزی :نوعی مطاله کارائی است به اینصورت که اشیاء کجا قراربگیرندکه دسترسی به آنها سریع باشد.

نظافت :هرکس ازکارگرتامدیرعامل بایددرسازمان خودکارنظافت راانجام دهد.

استانداردسازی: همیشه محل کاروسازمان خودراپاکیزه وتمیز نگاه داریم.

نظم وانضباط: بمعنی آموزش قابلیت انجام دادن کارها به همان طریقی که بایدانجام شوند.

 

مدیریت طبقه‌بندی درسامان دهی     

 

مواردمهم دراستانداردسازی          

1) مدیریت عینی(زدن برچسب‌ها،استفاده ازرنگها و...)

2) شفافیت(هرکس بتواندآنچه ذخیره شده چه خوب چه بد ببیند.)

3) مجسم کردن شرایط: روشهائی برای مجسم کردن (دیدن)فرآیندایجادکنید.

4) نقشه وجودمسائل ومشکلات.

5) به اعداد وارقام درآوردن: نتایج رابصورت اعدادوارقام درآورده وتحلیل کنید.

 

مراحل اجرای  5S          

1)تعهدمدیریت را بدست آوریدوخودرامهیا سازید.

2) به مسابقه ارتقا مبادرت ورزید.

3) ثبت سوابق

4) آموزش 5S

5) ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هسته کنترل کیفی       

گروه کوچکی ازکارکنان است که داوطلبانه به فعالیتهای کنترل کیفی دریک واحد کاری کوچک میپردازند.

تسهیل کنترل فرآیند ،  توسعه خود وتوسعه متقابل کارکنان وبهبود محل کار ازطریق بکارگیری کنترل کیفی ومشارکت تمام اعضاست.

فنون مورد استفاده در T.Q.M

به دو دسته تقسیم میشوند :

1 )  فنی   : شامل کنترل آماری فرآیند ها، تحویل مواد مورد نیاز در راس سازمان و ...

2 ) رفتاری  : شامل تغییر فرهنگ سازمان .توانا کردن کارکنان در کار گروهی و مدیریت مشارکتی

در فرهنگ T.Q.M:

_انسان شخصیتی پویا با دید فرآیند نگر است .

_تغییر و تحول یکی از ارزشهای مثبت ذهن است .

_انسان قابلیت نظارت بر خویشتن را دارد و خود گردان است .

_انسان میل به گروه گرایی و مشارکت دارد.

 

 

سیستم کنترل کیفیت

تعمیر

- برنامه ریزی

- مشارکت

- بهبود مستمر

 

 

ارون داد

برون داد

 


1-      ضایعات ؟

2-      ضعف دوباره کاری

3-      قضاوت کشتری

4-      نقطه سر به سر

5-      واکنش های محیطی

           

1-      کیفیت نیروی انسانی

2-      کیفیت مواد

3-      کیفیت ابزار و تکنولوژی

4-      کیفیت مدیریت

5-      پول

6-      ماشین

 

1-      تامین نیاز مشتری

2-      تامین رضایت مشتری

3-      کاهش هزینه

4-      افزایش سود

باز خورها

 

ابزارهای هفتگانه کنترل کیفیت               

 

                                                  

 

 

 

(مهندسی مجددفرآیندکسب وکار(BPR))

 

 

 

 

 

مراحل اجرای  BPR   

1) ازطریق مدیریت ارشدسازمان ، تعهدوپایبندی به تغییر رابدست آورید.     

2) ماموریت وآرمان مشترک سازمان وتغییراتی راکه لازم است ایجادشود،معین کنید.

3) اهداف قابل اندازه گیری رابنحوی تعیین کنیدکه دربین اعضای گروه بمنزله شاخص های قابل شمارش میزان موفقیت درماموریت،موردموافقت قرارگیرد.    

4) ماموریت را به عوامل بحرانی موفقیت تبدیل کنید تابتوانید آنراپیش ببرید.    

5) عوامل بحرانی رابه فرایندهای جزئی تر تقسیم وگروههای مربوطه راتشکیل دهید.    

6) عوامل بحرانی موفقیت را به فرایندهای کلیدی یا بحرانی تقسیم ومالکیت فرایند رامعلوم کنید.    

7) چنانچه مسائلی بروز کرد، جهت فرایندها را تغییردهید.    

 

BPR ;BUSINESS PROCESS REENGINEERING

مهندسی مجدد فرآیندها یک راهکار مدیریتی است و همانطور که از نام این راهکارها بر می اید موضوع حول یک تصمیم رادیکال دور می زند . سالیان قبل مدیران میکوشیدند تا با بهره گیری از تکنیک هایی مانند T.Q.M پیامد های ناشی از تغییر در فرآیند های کسب و کار خود را مهار کنند .روشهایی مانند T.Q.M  به مدیران امکان میدهد با روش علمی ریسک  ناشی از تغییرات و در حداقل  برسانند و نوعی مدیریت تدریجی روند کسب و کار را به اجرا بگذارند .

اما پیشرفت های سریع و اخیری که در صحنه معادلات اقتصادی و سیاسی دنیا به وقوع پیوسته  را به وقوع پیوسته را نمیتوان نادیده گرفت .در شرایط جدید شرکتهاو سازمانها باید با چابکی سرعت و انعطاف پذیر ی بیشتری برای پذیرش  تغییرات که اجتناب پذیر هم نیستند نشان دهند .از این رو بیشتر مدیران مایلند بدانند چگونه میتوان در کوتاه ترین زمان بیشترین تغییرات را در فرآیند کسب و کار بوجود آورده اما همزمان ریسک ناشی از این تغییرات را کاهش داد .

گاهی این تغییرات ضروری است زیرا بدون این تغییرات کسب و کار به شدت افت میکند و قابل رقابت با سایر بازیگران صحنه رقابت نخواهیم بود .

جیمز شرت و داون پورت در سال 1990 طی مقاله ای در مجله SLON MANAGEMENT REVIEW ایده طراحی مجدد فرآیند کسب و کار را چنین تعریف کرده در آنالیز و طراحی  چرخه ها  و فرآیند های جدید درون سازمان  همزمان میکائیل هیم  طی مقاله ای در مجله HARWARD BIUSSINESS REVIEW  ایده پیاده  کردن تغییرات بنیادی در روند کسب و کار را مطرح کرد . (BPR)  معنی آنالیز دقیق و حساس کسب و کار و طراحی مجدد در رادیکال فرآیند های مجدد به منظور دست یابی به بهبود قابل ملاحظه در راندمان کار با توجه به این توضیحات روند بهبود اصلاح در روش TQM بیشتر متکی بر کنترل وضعیت کسب و کار با تکیه بر تجزیه و تحلیل های آماری است . در حالیکه روند نو آوری و تحول در نوار BPR بیشتر متکی بر نقش فن آوری اطلاعات IT   است.

 

 

 

مواردی که باید به مهندسی مجددمبادرت ورزیم                      

-  فرایند راهبردی باشد.

-  ارتباط زیادی بین مشتری که ازطریق عوامل بحرانی موفقیت تعریف شده است ونقاط ضعف شرکت وجود داشته باشد.

-   فرایند بهای سنگینی برای عدم تطابق محصولات یا خدمات بپردازدودراثر تغییر بصورت یک فرایند راهبردی درآید.

 

مقایسه کایزن بامهندسی مجدد        

مهندسی ارزش        

فرایندی که ارزش کالاها وخدمات را افزایش می‌دهد. ویا تجزیه وتحلیل ارزش ویا تجزیه وتحلیل ارزش افزوده را مهندسی ارزش گویند.

  هزینه‌ها / عملکردها = ارزش

 

راه های ارتقاء ارزش :

پنج طریق برای افزایش ارزش     

1)   عملکردها را تقلیل دهید وهزینه را بیشتر ازآن.

2) عملکردهاراتغییر ندهید ولی هزینه‌ها را پائین بیاورید.

3) عملکرد راافزایش دهید وهزینه را پائین بیاورید.

4) عملکردهارا افزایش دهید وهزینه‌ها را تغییر ندهید.

5) عملکرد را بیشتر از هزینه افزایش دهید.

مقایسه مشخصات صنایع تولیدی وخدماتی   

 

ایجادکیفیت درخدمات         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وظایف دیگر کنترل کیفیت

-                     تعیین منابع یا عامل بوجود آورنده نقص یا عیب .

-                     برطرف کردن منبع یا عامل نقص.

-                     پیش بینی های لازم  برای جلو گیری از وقوع  مجدد منبع یا اشکال .

 

بنچمارکینگ(BPB)          

رقابت درآموختن و بکاربستن بهترین‌ها

راههای اجرای بنچمارکینگ:

1) چه چیزی درنظرمشتریان بین تامین کنندگان معمولی وتامین‌کنندگان با عملکردعالی تفاوت دارد.

2) برقراری استانداردهائی مطابق بهترین فعالیتهائی که قابل دست‌یابی است.

3) درک اینکه چگونه شرکتهائی با عملکرد برتر،این استانداردهای چالشی را برآورده میسازند.

 

 

 

 

گام های اجرای بنچمارکینگ:

1) موضوع بنچمارک راانتخاب کنید.(هدف)

2) فهرستی ازمواردی که الگوی بنچمارک قرارمیگیرند ، تهیه کنید.

3) گردآوری اطلاعات( مجلات،روزنامه،گزارش مجامع تجاری،مشتریان،تامین‌کننده‌گان و...)

4) تجزیه وتحلیل اطلاعات (به کمیت درآوردن اطلاعات، مقایسه آنها و...)

5) استفاده از اطلاعات.

 

کیفیت جامع بازاریابی TQ Mar و حوزه های آن

مشخص کردن نیازها اولین  گام بسوی مهندسی مجدد فرایند است ونباید مسئولیت بخش بازاریابی محسوب گردد، همه بایددرفرایند تشخیص ومعرفی نیازهای مشتریان واینکه چگونه این نیازها بصورت مؤثربرآورده میشوند سهیم باشند. به این رویکرد بازاریابی کیفیت جامع گفته میشود.

سه شرطی که یک شرکت بازارگرا باید داشته باشد

1) راهکار شرکت باید درتمام جنبه‌های سازمان وعملیات برمشتریان متمرکز باشد.

 2)عملیات شرکت باید هماهنگ باشدومطابق با نیازهای مشتریان‌هدف گیری شده باشد‌.

 3) هرکس که برای شرکت کارمیکند باید دریک محیط بازاریابی جامع شرکت جوید.

 

حوزه‌های     TQ Mar  

 

حل مسائل بروشSS          

 

ا) تجزیه وتحلیل جریان فرآیند

                                          2) تعرف مسئله

                                                                  3) شناخت علت واقعی

                                                                                         4) تصمیم‌گیری واقدام اصلاحی

S.SSuggestions System

نظامی که می توا ن از فکر و اندیشه کارکنان برای مسئله یابی و چاره جویی و حل مشکل استفاد کرد. در این نظام کلیه کارکنان از عالی ترین رده تا پائین ترین سطح آن می توانند . پیشنهادات ، ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را جهت رفع نارسایی های موجود در روند کارها یا بهبود روشها و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند . البته  نه فقط انتقاد  بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می شود.

استقرار نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات در یک سازمان ، توجه و حساسیت کارکنان را بر فرایندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود .

با افزایش مشارکت ، خلاقیت و روحیه کارکنان بالا رفته و رده کارهای علمی برای حل مسائل  و مشکلات سازمان پیدا می شود . متاسفانه نظام پیشنهادات در کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است. کارکنان در تصمیم گیری ها مشارکت داده نمی شوند و حتی اگر در سازمانی مشارکت داده شوند از طرف کارکنان استقبالی صورت نمی پذیرد.

شاید از بهترین دلایل عدم استقبال کارکنان از سیستم SS بی توجهی به نظرات و پیشنهادات است . و یا ترتیب اثر داده نمی شود . لذا برای کارکرد بهتر سازمان ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم تا ذهنیتی مثبت در این رابطه ایجاد کنیم و این کار با شعار امکان پذیر نیست بلکه باید عملا پیشنهادات را تقویت کنیم.

تحقیقات نشان داده که در دنیا ژاپنی  ها بیشتر و بهتر از این نظام استفاده کرده اند و قسمتی از رشد و پیشرفت خود را مرهون مدیریت مشارکتی هستند .

 

 

 

 

TPM

تعمیرات‌ونگهداری بهره‌ ورجامع (TPM)               

با تعمیرات ونگهداری پیشگیری ، شروع وبه فعالیتهائی مربوط میشودکه TPM موجب جلوگیری ازتوقف گردد.سپس این سیستم توسعه یافته تاازافول کیفیت دراثربدکارکردن ماشین‌آلات یاایجاداختلالات درآنها پیشگیری کند.

درتعمیرات ونگهداری جامع نگهداری بهره‌ورصرفاً مسئولیت بخش تعمیرات ونگهداری نیست.بنابراین بخش تعمیرات ونگهداری بایدباگروه تولیدهمکاری کندوبخش‌های برنامه‌ریزی ، منابع انسانی ، حسابداری وعیره رادراین امردرگیرکند.

اهداف TPM                

1)کاهش توقف تجهیزات

2)افزایش کمی وکیفی توان ماشین‌آلات

3)بهبود ایمنی ، بهداشت وعوامل محیطی

4)استفاده ازفعالیت‌های گروه‌های کاری‌کوچک واقدامات پیشگیری

محتوای   TPM    

خط‌مشی واهداف

سازماندهی وعملیات

گروه‌های کاری کوچک وتعمیرات‌ونگهداری خودنگهدار

برنامه‌ریزی‌ومدیریت

نگهداری تجهیزات

آموزش

برنامه‌های سرمایه‌گذاری تجهیزات وبرنامه‌ریزی تعمیرونگهداری

حجم تولید،برنامه‌زمان‌بندی، کیفیت وهزینه

ایمنی ، بهداشت وحفاظت ازمحیط زیست

نتایج وارزشیابی

 

چگونگی اجرای TPM    

حذف شش‌افت بزرگ به دست بخشهای تعمیرات‌ونگهداری ، تولیدومهندسی.

برنامه‌ریزی تعمیرات بدست بخش تعمیرات‌ونگهداری.

تعمیرات ونگهداری خودنگهدارازطریق بخش تولید.

مهندسی پیشگیری ازطریق بخش مهندسی.

طراحی محصولاتی که ساخت آنها سهل وساده است،توسط بخش طراحی محصول.

آموزش برای پشتیبانی ازفعالیتهای بالا.

 

خلاصه  7 نکته (BENDEL)   به عنوان خطوط راهنما :

1-        تعهد مدیریت و آگاهی کارکنان از همان مراحل اولیه اجرای TQM امری حیاتی میباشد که در واقع فلسفه دمینگ ترغیب کننده این اصل میباشد .

2-        آگاهی باید با حقایق و اعداد و ارقام پشتیبانی شود برنامه ریزی و گردآوری اطلاعات مهم بوده هزینه ی کیفیت را میتوان به عنوان معیاری برای بهبود به کار گرفت . جوران بزرگترین تاثیر را در این مورد دارد .

3-        چنانچه بقیه ساختار TQM  درست باشد هسته های کنترل کیفیت که بخصوص توسط پروفسور ایشی کاوا مورد تاکید قرار گرفته اند میتوانند بسیار موفقیت آمیز باشند.

4-                ایشی کاوا  ابزار های ساده ای را برای استفاده کارکنان در حل مسئله و بهبود تجویز میکند.

5-                ابزار های فنی بیشتری برای  کنترل طراحی و تولید وجود دارد کار شینگو با سیستم JIT  مرتبط بوده.

6-        ابزار های مدیریت که شامل مفاهیم کنترل کیفیت فراگیر مشارکتی و کنترل کیفیت جامع است  باید برای دستیابی کیفیت مورد مطالعه قرار گیرند .

7-                برای تبدیل امر بازرسی بر فرهنگ پیشگیری روی مشتریان داخلی و تامین کنندگان تاکید کنید.

شش افت بزرگ                     

بهبودهای ممکن

جزئیات فعالیت

                                                                                                        بهبودهای ممکن          

 

 

 

 

 

 

 


(ISO)

 

 

 

 

 

ISO 9000

  سیستم مستندشده‌ای برای تفسیر خواسته‌های مشتری:

1.                  تعهدی برای برآوردن خواسته‌های مشتری.

2.                  همکاری کلی شرکت.

3.                  استانداردپذیرفته شده ملی.

4.                  روش تقلیل هزینه .

5.                  تخته پرش برای کنترل مؤثر مدیریت.

 

گامهای نه‌گانه برای اجرای ISO 9000       اسلاید 48

1)           تعهد مدیریت ارشد.

2)           تشکیل گروه اجرائی.

3)           ارزشیابی وضع موجود سیستم کیفیت.

4)           ایجاد یک برنامه اجرائی مستند.

5)           آموزش.

6)           مستند سازی.

7)           کنترل اسناد.

8)           مونیتورینگ پیشرفت.

9)           بازنگری موانع موجود برسرراه اجراء.

 

مستندات  سیستم مدیریت کیفیت

- خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت  .

- نظام نامه کیفیت .    

- مستندات لازم به تشخیص سازمان .

- روش های اجرایی تعیین شده بوسیله استاندارد .

- سوابق کیفیت تعیین شده بوسیله ی استاندارد .

محتوای ISO 9001         

عناصراصلی سیستم‌مدیریت‌کیفیت

- خط مشی

- مدیریت وکنترل

- ثبت اقلام

- ممیزی وبازنگری

- اقدام اصلاحی

برآوردن خواسته‌های مشتری

- بازنگری قرارداد

- چرخه مدیریت طراحی

کنترل عوامل خارجی

- خرید

- موادتأمین شده ازطرف خریدار

- پیمان کاران جزء

کنترل برعوامل داخلی

- مستندسازی

- منابع انسانی

- تجهیزات ومحیط زیست

- دستورالعملها واستانداردها

- شناسائی وردیابی محصول

- کنترل مواردی که عدم تطابق دارند

نمایش دادن تطابقی‌ها

- بازرسی وروشهای اجرائی آزمون

- ابزارآزمون وتجهیزات

- مشخص کردن وضعیت

- استفاده ازفنون آماری

بعدازفروش

- خدمات

- بازخورد مشتری

حفظ کیفیت محصول

- حمل ونقل

- نگهداری وانبار

- بسته‌بندی

- پخش

مراتب مستندسازی                     

نظامنامه کیفیت

سوابق کیفیت

رویه‌های اجرائی

دستورالعملها

برگه ها

پایگاه اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ(Reference ):

کنترل کیفیت جامع/ نویسنده: جنی والر ، درک آلن، اندریو برتر/ترجمه :دکتر ابوالفضل کزازی.

مدیریت کیفیت فراگیر / تالیف :دکتر فتاح شریف زاده.

آموزه های دکتر دمینگ /  نویسنده:  رافائل اگوآیو/ترجمه :میترا تیموری.

بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها / نویسنده : دکتر جوزف ام. جورن، دکتر فرانک ام . گرینا/ ترجمه : کیوان شیروانی  جوزدانی.

کنترل کیفی برای مدیران / تالیف : دکتر محمد حسین سلیمی نمین.

 

Crosby /1979 /Quality is free / Mc . Graw  Hill.

Deming ,WE /1988/ Out of The Crisis Combridge University press.

                               . Juran , J / 1988/ Quality Control  Hand book /Mc Graw Hill

Juran , J / 1964/ managerial Break through/Mc Graw Hill

www.imi.ir

www. cqi.tbzmed.ac.ir

www.hesabiran.com

www.edc.recent.ir