پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

نقش فولاد در قالبهای صنعتی

http://www.4shared.com/file/-NHANzIu/___.html

 

http://www.4shared.com/photo/NC2OC-1H/CrThumbaspx.html