پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

فولادهای ابزاری سردکار

:: فولادهای ابزاری سردکار

به طور کلی این دسته از فولادها به پنج نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند.
 

نوع اول
این فولاد در آبکاری  تغییر فرم نمی دهد. برای ساخت سنبه _ ماتریس _قالب های سرامیکی چینی _ کاشی _ ابزار برشی مانند تیغچه _ برقو _قلاویز _ تیغه های برش فلزات _ ابزار خم قالب های پرس و کشش و فرم دهنده و قرقره عاج به کار می رود. در مقابل سایش بسیار مقاوم است
.
 

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

63-65

100-400

روغن حمام نمک 200-250C
400-450C

تا قطر 25 میلیمتر هوای خشک فشرده

930-980

800-850

1050-850

2.00     11.5        

X210Cr
12

2080
 
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر
نام قدیم نام جدید

Ch12

X210Cr
13Ku

BD3

D3

 

2002
CSN:19436

BORA12

RCC

SPECIALK

K100

--------------------------------------------------

نوع دوم
این فولاد نیز دارای خواص فولاد بالا (2080) می باشد. با داشتن تنگستن اضافی دارای راندمان کار بسیار بالا بوده و در مقابل حرارت ناشی از کار خاصیت برشی خود را به خوبی حفظ می نماید.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

64-66

100-400

روغن حمام نمک 200-250C
یا
400-450C
هوا - هوای فشرده

950-980

800-850

1050-850

2.10

 

 

11.5

 

 

 

0.7

X210Cr
W12

2436

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
 
 
(TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

Ch12W

 

 

D6

XW5

2002
SPECIAL
CSN:19437

BORA

RCC
EXTRA

SPECIAL
KR

K107

--------------------------------------------------

نوع سوم
فولادی است مقاوم در مقابل ضربه و فشار برای ساخت انواع سنبه های پر استقامت سنبه های حکاکی _ زرگری و ضرب مسکوکات _ انواع قلم _ ماتریس برش _ تیغچه های برش ورق و میله گردهای فولادی با ضخامت و سختی زیاد به کار می رود. در کارخانجات میخ سازی نیز مصرف می شود. برای برش چوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با تغییر درجه بازگشت به عنوان گرمکار نیز به کار می رود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr

55-59

100-400

روغن

890-920

710-750

1050-850

0.47

0.9

 

1.0

 

 

0.2

2.0

45WCr
V7

2542

 
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
 (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

5ChW2SF

58WCr9KU

BS1

S1

M4

TENAX N

 

RTW2H

MY EXTRA

K450

--------------------------------------------------

نوع چهارم
این فولاد با وجود قدرت برش زیاد برای ورق های نازک و مقاومت در مقابل اصطکاک شکننده نبوده و برای ابزار سردکار مانند ابزارهای نجاری _ سنبه _ ماتریس _ برش پرس و کشش و انواع ابزارهای اندازه گیری به کار می رود. در کارخانجات پروفیل سازی برای ساخت قرقره استفاده می شود پس از آبکاری فرم اصلی خود را حفظ می نماید. با پلیش عالی برای ساخت انواع قالب های ملامین _ باکلیت و پلاستیک مصرف می شود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد 
 آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

63-65

100-400

روغن
حمام نمک 200-250C
تا قطر 20میلیمتر

820-780

710-750

1050-850

0.95

 

1.1

0.5

 

 

0.1

0.5

100Mn
CrW4

2510

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

9ChWG

 

BO1

O1

DF2

STABiL K
CSN:19314

VERESTA V

RUS3

AMUTITS

K460

--------------------------------------------------

نوع پنجم
فولاد نقره ای به صورت سنگ زده برای ساخت انواع سنبه _ پین _ مته _ حدیده _ قلاویز برقو و وسایل دقیق مانند محور ماشین های کوچک به کار می رود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد 
 آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

64-66

100-400

آب  
روغن تا قطر 12 میلیمتر

780-810
810-840

710-750

1050-850

1.18

 

 

0.7

 

 

0.1

 

115CrV3

2210