پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

ماشینهای سری تراش

 

ماشینهای سری تراش

 

در رشته ماشین ابزار ماشینها واردات مختلفی وجود دارد که به تنهایی و یا با استفاده از امکانات جانبی میتوان آنها را بکار برد. هر چه سرعت و دقت و کیفیت این ماشنیها بیشتر باشد عملیات کاری سریعتر و بهتر انجام میگردد. ماشینهای سری تراش که بر فرموده استاد ارجمند جناب آقای مومن موضوع تحقیق گروه ما میباشد ماشینی است که تعدادی از قطعات را بصورت هماهنگ و یکسان تولید می نمایند . این ماشینها دارای دو نوع قلم گیر میباشند که شامل :

 

1 – دستگاه قلم گیر 4 طرفه

 

2 – دستگاه قلم گیر 6 طرفه

 

 

 

 

 

                  

 

 

برای تراش قطعات با فرمهای مختلف از انواع قلمهای تراش متعددی که هر کدام دارای لبه برش مخصوص بفرم قطعات را دارد روی قلم گیرهای 4 و 6 طرفه بسته و آنها را میتراشد. جهت بکار انداختن هر قلم لازم است دسته مخصوص  قلم گیر 6 طرفه را چرخانده تا قلم بعدی در جای اصلی که باید عمل برش را انجام دهد قرار بگیرد . بعد از این عمل با جلو و عقب بردن دستگاه رنده گیر 6 طرفه در روی ریل بکار نزدیک و یا از روی کار تراشیده شده دور خواهد شد . با تکرار این عملیات نیز می توان تعداد زیادی از قطعات یکسانی را بطور سری تراشید .

 

 

ماشینها ی تراش به گروههای زیر تقسیم می شوند:

1.    خودکار  2. دستی  3. نیمه خودکار  4. عمودی و افقی تقسیم میشوند.

اصولاً ماشین سری تراش مانند ماشینهای تراش دارای جعبه دنده سرعت و یا دستگاه انتقال حرکت تسمه ای میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

شیوه های بستن کار روی ماشینهای سری تراش     

1-    بستن کار در داخل گیره فشنگی    

    2– بستن کار در داخل سه نظام و یا چهارنظام

 

 

 

1 – بستن کار در داخل گیره های فشنگی :

برای بستن کارها روی ماشین تراش میتوان از گیره فشنگی که به اندازه و فرمهای مختلف ساخته و در دسترس میباشد استفاده می شود و برای بستن انواع میله های گرد توپر و تو خالی و همچنین انواع میله های چهار پهلو و 6 پهلو از گیره فشنگیهای مختلف و با اندازه های متفاوت که در روی محور اصلی قرار میگرید استفاده خواهد شد. در اینحالت میله های بلند را از داخل محور اصلی که توخالی میباشد عبور داده تا از داخل گیره فشنگی که در روی محور در پیشانی پیش دستگاه قرار دارد خارج شود . و بعد از تنظیم طول کار برای تراش گیره فشنگی را محکم نموده و در اینصورت کار در داخل

 

 

ممحور ماشین و گیره فشنگی بسته شده و با تنظیم طول و عمق برش برای رنده ها عمل تراش صورت خواهد گرفت . زمانیکه تمام قسمت قطعه مورد نظر با رنده های مختلف تراشیده شد ، میبایستی آنرا با رنده برش که در سمت چپ ماشین و در روی سوپرت عرضی قرار دارد و در بعضی از ماشینها رنده برش در قسمت بالای محور اصلی بصورت عمودی می باشد بریده و پس از برش و اتمام آن مجدداً دستگاه گیره فشنگی را با اهرم مخصوصی باز کرده و قطعه کار را با دست و یا بصورت خودکار بسمت بیرون هدایت می نمایند. سپس آنرا تنظیم و نیز کلیه مراحل را که برای قطعه اول انجام شد برای آن نیز انجام می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – بستن قطعه کار در داخل سه نظام

قطعاتی که به سه نظام بسته و تراشیده میشوند قطعاتی هستند که بصورت تکی و کوتاه بوده، که ممکن است نیز قبلاً از طریق آهنگری و یا ریخته گری باری رو تراشی مجدد آماده کرده باشند.

این قطعات ممکن است در یکی از وسائل نگهدارنده مخصوص بخود بسته و تراشیده شوند، از آن جمله میتوان نام سه نظام را که یکی از معمولی ترین وسیله نگهدارنده کارها میباشد نام برد. میله ها و قطعاتیکه باید به سه نظام بسته شوند ممکن است کوتاه بوده و یا دارای اندازه و فرمهای متفاوتی باشند.

 

 

 

 

 

ماشینهای سری تراش از نظر ابزارگیر

بطور کلی می توان ماشینهای سری تراش از نظردستگاه حامل رنده گیر به دوصورت

تقسیم کرد:

 

 

 

 

1. ماشینهای سری تراش با دستگاه حامل رنده گیرکشابی

ماشینی است سریع وکارکردن با ان ساده است.که ازان برای تراش کارهای کوچک وپیچیده و

معمولی استفاده می کنند. قطرکارهایی که میتوان با انهاتراشید تا 3اینچ(75میلیمتر) وگاهی اوقات نیزتا20اینچ(500میلیمتر) میرسد.قلم گیر6 طرفه روی کشاب قرارداشته که در داخل راهنماهای دم چلچله ای ویا قاعم درطول ریل ماشین حرکت لغزشی مینماید.هنگامی که کاررادرروی ماشین سوارکرده وتنظیم می شود زین ماشین که دستگاه کشاب درداخل ان حرکت خواهد داشت در محل مناسبی محکم می نماید.دراین حالت فقط کشاب دارای حرکت طولی است. طول تراش قطعات باید متناسب باطول کشاب باشد ومعمولا مقدارطول ان از4اینچ تا 13اینچ (100میلیمترتا 330میلیمتر) متغییر است.

علاوه بر دستگاه قلم گیر6 طرفه- قلم گیر 4 طرفه در روی ریل دستگاه بصورت عرضی قرار

گرفته است ودارای حرکت عرضی است  وازاین دستگاه میتوان برای پیشانی تراشی وبغل تراشی پله ها استفاده کرد ودرروی ان اصولا 4 نوع رنده بسته و4 فرم تراشکاری صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

2. ماشینهای سری تراش با دستگاه سوپرت طولی

این نوع ماشینها اساسا بصورت بزرگ ساخته می شوند وبرای تراش کارهای سنگین وبزرگ درنظرگرفته میشوند.مخصوصا کارهایی که ازنظرطولی نسبتا زیاد وازنظردقت باید دقیق باشند.

بااین ماشینها میتوان کارهایی با قطری تا حدود12اینچ(300میلیمتر) راتراشید.کارهایی که باید

درسه نظام بسته شودقطرانها تا حدود36اینچ(90میلیمتر) است. دراین نوع ماشین دستگاه رنده گیر6 طرفه بجای اینکه روی کشاب قرارگرفته باشد مستقیما روی زین که درروی ریل واقع است سوارشده است وتوسط زین بسمت جلو ویاعقب درطول ماشین قابل حرکت خواهد بود.حرکت دستگاه رنده گیربا کشاب بطوردستگاه واحدی حرکت مینماید.

 

 

 

برای تراشیدن قطعات با ماشینهای سری تراش از دو شیوه داخل تراشی  روتراشی استفاده میکنیم . چهار نوع عملیات تراش داریم که عبارتند از :1. پیچ تراش  2. مخروط تراش  

3. شیار تراشی  4. رو تراشی  که برخی از این حالتها را در زیر میخوانیم.

 

 

روتراشی باسری تراش بطور قائم

عملیات تراش روی قطعه را میتوان با تنظیم رنده ها از بالای قطعه مطابق شکل آنرا تراشید برای این منظور اصولاً از رنده های مطمئن و سختی استفاده خواهد شد. رنده ها را مطابق شکل در داخل سوراخ چهار پهلو که در روی میله های معینی ایجاد شده قرار داده و سپس میله های رنده گیر را در صفحه ایکه روی دستگاه قلم 6 طرفه و یا دستگاه قلم گیر مخصوص بصورت افقی جا داده و سپس تیغچه ها را که در روی میله سوار شده بطور قائم نسبت بکار تنظیم میکنیم . البته باید تیغچه ها را نسبت به طول تراش تنظیم کرد. علاوه بر آن برای تراش کارهای قطور که بایستی به قطر کوچک تبدیل شوند معمولاً از دو یا چند رنده استفاده خواهد شد. این نوع قلم گیر را نیز میتوان روی دستگاه قلم گیر یک طرفه بسته از طرفی دیگر برای خشن تراشی از قلم گیرهای صفحه ای قابل برگردان استفاده    می شود و نیز برای پرداخت کاری از قلم گیرهای قابل برگردان و قابل تنظیم که بوسیله میکرومترهای مخصوصی تنظیم میگردند. بکار گرفته میشوند.

 

 

 

 

 

 

بغل تراشی

باری بغل تراشی روی ماشین سری تراش میتوان از دستگاه رنده گیر چهار طرفه که در روی سوپرت عرضی قرار دارد استفاده کرده همانطور که قلمهای روتراشی عمل روتراشی را انجام میدهند از رنده های بغل تراشی برای این منظور استفاده شده و بغل کار را نیز تراشید.

برای تراش قطعه کار به اندازه لازم میبایستی قلمهای روتراشی را مجدداً بررسی و تنظیم کرد تا اندازه مورد نظر بدست آید.

 

 

استوانه تراشی

هنگامیکه یک میله را با ماشین سری تراش بوسیله دستگاه قلم گیر 6 طرفه تراشیده میشود تراشکار میبایستی از کمربندهای بلبرینگی استفاده نماید، زیرا این عمل سبب میشود بلبرینگ ها از پشت میله را گرفته و از خمش و یا لرزش آن جلوگیری کند. از طرفی دیگر با استفاده از این وسیله میتوان بکار بار زیادتری از نظر عمق برش داد و نیز پیشروی رنده را زیادتر انتخاب نمود.

 

هنگام پرداخت کاری قطعات میبایستی غلطک های کمربند را در پشت میله قرار داد تا بدینوسیله بتوان سطح کار را بطور بسیار خوبی پرداخت کرد. هنگامیکه قطرهای هم مرکز روی یک میله (متحدالمرکز ) 0

را میتراشند می بایستی بلبرینگ های کمربند را قدری جلوتر از رنده یعنی پله ایکه قطر آن از قطر قسمت مورد تراش بزرگتر است قرار داد.

 

قرقره ها یا بلبرینگ ها در روی قلم گیر در قسمت برآمدگی آن قرار گرفته در انتهای رنده گیر دسته آزاد کن تیغه نسبت بکار وجود دارد که برای آزاد کردن تیغه ها بسمت خارج از قطعه کار مورد استفاده می باشد با داخل کشیدن رنده ها می توان بلبرینگ ها را بعقب کشیده بدون اینکه رنده در روی کار تراشیده شده اثر نا مناسبی باقی بگذارد با فشار دادن رنده در روی کار برای تراش بعدی آماده میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مخروط تراشی با ماشین سری تراش

برای تراش مخروط ها گاهی اوقات از ماشینهای سری تراش استفاده میگردد. برای این منظور روی بعضی از ماشینهای سری تراشی دستگاه مخروط تراشی سوار می نمایند که با استفاده از دستگاه قلم گیر چهار طرفه و یا در بعضی از موارد از قلم گیر 6 طرفه که در روی کشاب قرار گرفته است استفاده میگردد. برای تراش مخروطهای داخلی و یا خارجی میبایستی صفحه راهنمای دستگاه را به اندازه دلخواه که ممکن است برحسب درجه و یا بر حسب میلیمتر و یا اینچ میباشد تنظیم و سپس مخروطهای لازم را تراشید. که در این روش از سوپرت عرضی استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

پیشانی تراشی

برای تراش سطوح تخت بصورت قائم یعنی پیشانی کارها به منظور تراش قطر کار و اندازه نمودن طول قطعه میبایستی مقداری از سطح پیشانی کار براده و برداشت . در اینصورت لازم است که از رنده ایکه در دستگاه قلم گیر چهار طرفه قرار می گیرد، برای پیشانی تراشی استفاده نمود. در این روش رنده با استفاده از حرکت سوپرت عرضی پیشانی کار تراشیده میشود . این عمل غالباً همزمان با سوراخ کاری و یا روتراشی می تواند صورت بگیرد. طول قطعه کار با ثابت کردن سوپرت عرضی در محل مناسبی مشخص میگردد. همیشه باید سعی شود که هنگام پیشانی تراشی دستگاه حامل سوپرت عرضی در روی ریل بطور کامل محکم گردد.

 

 

 

 

 

 

فرم تراشی وبرش

علاوه بر سایر عملیات براده برداری بوسیله ماشین سری تراش فرم تراشی را می توان بطور سریع و با نحوه مناسبی انجام داد زیرا که یکی از روشهای تولید قطعات با شکلهای متفاوت را با این نوع ماشینها با استفاده از ابزارهای مختلف تولید می نمایند. علاوه بر آن یخ زدن، گاه گیریهای قائم یا فرم دار، پله تراشی (شیار) را با ابزارهائیکه روی دستگاه قلم گیر چهار طرفه بسته می شود بسادگی و با سرعت مناسب و کمترین زمان تراشیده می شود. در صورتیکه با ابزار بیشتری نیاز باشد در داخل دستگاه قلم گیر که در سمت مقابل که در روی سوپرت عرضی (کشو) قرار دارد بسته و عملیات مختلف فرم تراشی و یا برش قطعه را انجام داد. هم چنین برای شیار تراشی و یخ زدن می توان از دستگاه ابزارگیر 6 طرفه استفاده کرد ولی این روش کمتر معمول است.


 

 

 

 

ردیف

عملیات

قلم گیر شش طرفه

سوپرت عرضی

سرعت دور در قیقه

بار در هر دور به اینچ

زمان به ثانیه

1

تنظیم طول کار با شابلن

شابلن برای تنظیم طول کار

-

-

-

13

2

پیشانی تراشی و مته مرغک زدن

قلم و مته مرغک فولاد ابزار

-

87

بادست انجام شود

27

3

سوراخ کردن و خشن تراشی تا قطر 2 اینچ

مته  قطر

رنده تراش --- کار باید

490

1 0/. تا 5 00/.

140

4

مرغک زدن در پیشانی کار و پرداخت کاری تا قطر 2 تا 998/1

مرغک بلبرینگی

//

1400

6 00 /.

65

5

پرداخت کاری قطر 25/3 تا 248/3

//            //

//

950

//

46

6

گاه گیری در شیار یا شیار تراشی

//            //

رنده شیار تراشی

90

بادست انجام شود

76

7

پله تراشی

//           //

//

300

//

40

8

خزینه زدن با مته خزینه

مته خزینه فولاد تندبر

-

300

15 0/.

50

9

گاه گیری انتهای سوراخ برای پیچ تراشی

-

رنده گاه گیری

H.S.S.

300

بادست انجام شود

30

10

قلاویز زدن پیچ

قلاویز وسیله نگهدارنده آن

-

90

-

25

11

برش قطعه با رنده برش

-

رنده برش

500

1 0/.

40

نمونه یک تراشکاری پیستون پمپ با ماشین سری تراش و مراحل عملیاتی ان

 

 

 

 

نقشه پیستون پمپ برای تراش با ماشین سری تراش

 

 

 

 

پیچ تراشی

  گرچه روشهای پیچ تراشی بستگی به اندازه ، نوع و دقت آن دارد ولی پیچهای کم قطر و با اندازه های استاندارد ، معمولاً بوسیله حدیده خود کار تولید می شوند. چون در داخل حدیده فنرها و مکانیزم مخصوصی قرار دارد لذا به مجرد اینکه طول قطعه حدیده شده در انتهای حدیده خود بخود باز می گردد که باید پس از آن حدیده را به ابتدای کار هدایت نمود. هنگام پیچ تراشی باید حدیده خودکار را در روی کار با دست هدایت نمود و علاوه بر آن حتماً باید دقت کرد که حرکت دست یکنواخت و فشار بیش از حد به آن وارد نگردد. زیرا هدایت حدیده خود کار با دست رضایت بخش تر می باشد. مخصوصاً اگر طول پیچ بلند و دقت مورد نظر باشد. روی ماشینهایی با کشو لغزنده که دستگاه ابزار گیر 6 طرفه یا بیشتر وجود دارد از حدیده خودکار استفاده می گردد. در صورتیکه ماشین مجهز به دستگاه ابزار گیر چهار طرفه باشد می توان اغلب پیچها را با قطرهای متفاوت از طریق میله پیچ بری تولید کرد.

 

 

 

 

 

 

 پیچ تراشی با ماشینهای سری تراش که دارای میله پیچ تراشی است

درمواردی لازم است که پیچهای داخلی راتوسط ماشینهای سری تراش تراشید.برای انجام ان باید بطورمتوالی کلیه عملات مربوطه راانجام داده وسپس پیچ تراشی راشروع کرد.برای مثال ابتدا بایدقطرلازم راتراشیده ونیزعملیات قبلی راکه لازم است انجام داد.باید دقت کردکه درعملیات سری تراشی برنامه ریزی طوری صورت گیرد که ازحداقل وقت لازم بیشترین تولید راانجام داد.برای انجام این منظورلازم است که مراحل عمل براده برداری رابطورمتوالی وبابهترین ابزارممکن انجام گیرد.درشکل زیرکه یک نمونه تراشیده شده است عمیات متعددی وجوددارد که قبل ازتراش پیچ صورت گرفته است.

 

برگه دستورعمل برای تراش قطعه نشان داده شده در شکل زیر

1. شابلن اندازه گیری رادرایستگاه شماره(1) قرارداده طول قطعه کارراتنظیم می کنیم.

2. دستگاه ابزارگیرراچرخانده تاایستگاه شماره(2) درمقابل کارقرارگرفته قطعه راتراشیده تابه قطرِِD بدست اید .

3. پیشانی کارکه با علامت F نشان داده شده با مته مرغک باندازه لازم مته مرغک زده. سه نظام با مته مرغک درایستگاه شماره (3) قرارگرفته است.

4. پیشانی کارکه مته مرغک زده شده با مرغک که در ایستگاه شماره(4) قراردارددرگیر کرده وفرم قسمت B رابا رنده فرم که درقلم گیرچهار طرفه بسته شده بتراشید.

5. توسط رنده پیشانی تراشی که درقلم گیر چهار طرفه بسته شده پیشانی پله C را بغل تراشی می کنیم.

6.همانطورکه پیشانی کاردرمرغک بلبرینگی قراردارد با رنده ایکه دردستگاه قلم گیرچهارطرفه

بسته شده سطح A را روتراشی میکنیم.

7. درپیشانی ابتدای قطعه پخ E رابا لبه برنده فرم ایجاد کرده .البته این قلم گیرکه درروی ایستگاه شماره(5) بسته شده ودارای دوغلطک بوده که ازخمش میله درمقابل رنده جلوگیری می نماید.

 8. توسط حدیده خودکارکه درایستگاه شماره(6) قرارگرفته پیچ D را می تراشیم.

9. سرانجام قطعه راتوسط رنده برش که جنس ان ازکارباید باشد ودرقلم گیرمقابل قلم گیرچهار

طرفه تنظیم شده است برش می دهیم.باید دقت کرد که لبه برش رنده بطریقی تیز شده باشد که

سطح پیشانی بریده شده کاملا پرداخت باشد.

 

 

 

عملیات داخل تراشی با ماشین سری تراش

عملیات داخل تراشی با ماشینهای  سری تراش افقی صورت می گیرد عملیاتی که شامل داخل تراشی می شوند عبارتند از : سوارخکاری ، داخل تراشی ، برقوکاری ، قلاویز کاری ، و غیره

این عملیات سبب تکمیل قطعه می گردد . عملیات متوالی که برای داخل تراشی لازم است مشکل تر است از عملیات روتراشی زیرا که در هنگام داخل تراشی وضعیت دید بسیار کم است و از همه مهمتر اندازه گیری داخلی نیز به مراتب مشکل تر است . برای این منظور قطعه ای را در نظر گرفته ابتدا آنرا قبل از اینکه برقوزده شود باید با مته مناسب سوراخ نمود. سپس بوسیله برقوی دقیق آنرا برقو کاری نموده و آنگاه داخل قطعه را قلاویز کرد. اصولاً بیشتر از عملیات داخل تراشی را نیز می توان با ماشین سری تراش انجام داد.

 

 

 

 

 

سوراخکاری

سوراخکاری دقیق بستگی به طرز شروع عملیات سوراخکاری دارد بدین معنی که قطعات ریخته گری و آهنگری شده چون سطوح ناصافی دارند ممکن است مته در ابتدا در محل اصلی خود قرار نگیرد بدین منظور حتی الامکان باید سطح مورد نظر را تراشیده و سپس مته مرغک زد تا از جابجائی نوک مته جلوگیری گردد. علاوه بر آن اگر طول سوراخ بلند باشد می بایستی ابتدا از مته کوتاه تری استفاده کرده و سپس مته بلند که مورد نظر است انتخاب و عملیات سوراخکاری را انجام داد. هنگامیکه برای سوراخکاری از دستگاه ابزارگیر 6 طرفه استفاده می گردد لازم است که یک نگهدارنده جهت نگهداری مته بلند بکار رود تا از خمش و یا لرزش و یا جابجائی آن جلوگیری شود.

 

 

 

 

سوراخکاری با مته های مارپیچی

اصولاً برای سوراخکاری نهائی قطعات از مته های مارپیچی استفاده می گردد . علاوه بر آن بعضی از مته ها دارای لبه های برش بیشتری می باشند. باری سوراخکاری دقیق می باید لبه های برش مته را با دقت تیز نموده بطوریکه طول لبه ها در دو طرف یکسان باشد تا از لغزش در هنگام سوراخکاری جلوگیری بعمل آید.

 

برای سوراخکاری با قطر بزرگ لازم است که از چندین مته استفاده شود بدین معنی که ابتدا مته کوچکتر و به ترتیب از مته های بزرگتر برای سوراخکاری استفاده گردد. همانطور که در مبحث مته ذکر شده است مته های مارپیچی را به دو صورت دنباله مستقیم و دنباله مخروطی ساخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوراخکاری با مته های سرتخت

مته های سرتخت دارای سه و یا چهار شیار ( لبه برش ) داشته که براده ها براحتی از آنها خارج می گردد، علاوه بر آن مواد سرد کننده در طول شیارها به انتهای سوراخ هدایت      می گردند. از این نوع مته ها بیشتر برای بزرگ کردن و کف تراشی انتهای سوراخ استفاده می نمایند. برای بکارگیری این نوع مته ها بهتر است ابتدا پیشانی کار را با مته خزینه و یا لبه برش رنده خزینه کاری و یا پخ مناسبی ایجاد کرد و سپس مته سرتخت را بکار برد. در غیر اینصورت ممکن است پیشانی مته در محل مناسب قرار نگرفته و ایجاد ارتعاش و لرزش نماید.

 

 

 

 

 

سوراخکاری با مته های دو لبه تخت

مته های دولبه تخت از یک قطعه فلز سخت یا الماسه و یا فولاد ابزار بصورت مثلث    متساوی الساقین تشکیل شده که به یک سر میله فولادی نصب گردیده است . این نوع مته ها را معمولاً برای بزرگ کردن سوراخهائی با قطر بیشتر از 2 اینچ ( 50 میلیمتر ) بکار می برند. مته های مارپیچی با قطر بزرگ معمولاً بلند بوده و عموماً هنگام قرار دادن در ماشین سری تراشی     

 

بیش از حد از ابزار گیر بیرون بوده و درنتیجه در اثر باربرداری لرزش نموده و سوراخ قطعه از اندازه خارج می گردد. در صورتیکه از مته های دولبه تخت استفاده کرده براده برداری بصورت نرم تر و سهل تری انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مته مرغک زدن با ماشین سری تراش

برای نگهداری قطعه کار بین دو مرغک و یا بین مرغک و سه نظام، چهار نظام، گیره فشنگی و یا وسائل دیگر می باید یک یا دو پیشانی قطعه کار را بعد از پیشانی تراشی مته مرغک زد و سپس آنرا روی ماشین سری یا ماشین تراش قرار داد، وم عملیات تراشکاری را انجام داد.

برای اینکه مته مرغک در مرکز کار بصورت دقیق زده شده و کار در هنگام عملیات مته مرغک لرزش نداشته باشد از قرقره های متحرک که در روی دستگاه مخصوص در روی کار مماس کرده و بعد از این عمل به پیشانی کار مته مرغک زده می شود.

 

 

 

 

 

 

داخل تراشی توسط ماشین سری تراش

برای دقت بیشتر ونیز بزرگ کردن سوراخ داخلی قطعات توسط ماشین سری تراش ویا ماشین تراش که قبلاً با مته و یا وسائل دیگر سوراخ شده است عملیات داخل تراشی بوسیله رنده های داخل تراشی انجام گرفته تا به اندازه ودقت مورد نظربرسد.توسط داخل تراشی با ماشین سری تراش می توان رنده داخل تراشی رابا دقت وسرعت درمحل اصلی خود قراردادزیرا توسط تنظیم وحرکت دسته پیچ تنظیم که درانتهای ان حلقه مدرج وجود دارد بهراندازه نسبت به قطرکارازنظرمرکزبودن رنده راتنظیم کرد.بعدازتنظیم رنده درمحل مناسب لازم است کشوعمودییادستگاه ابزارگیرعمودی راباپیچ قفل که درروی دستگاه موجود است قفل نمودتا ازجابجایی رنده جلوگیری شود.

 

 

برقوکاری با ماشین سری تراش

برای صیقل کاری و دقت زیاد در قطعاتیکه با مته سوراخکاری و یا داخل تراشی شده از برقو با اندازه های متفاوت و فرمهای متعدد که قبلاً توضیح داده شده است استفاده می گردد. مقدار براده ایکه بوسیله برقو برداشته می شود  سه هزارم تا پانزده هزارم اینچ       ( هشت صدم تا 4 دهم میلیمتر ) می باشد .

همانطور که قبلاً توضیح داده شده است برقوها را از نظر اندازه به دو طریق ساخته اند که می توان برقوهای ثابت و برقوهای متغییر را نام برد. برای برقوکاری سوراخها با اندازه های متفاوت برقوهای ثابت و اندازه های متداول ساخته شده که برای برقوکاری هر سوراخ از یک برقو با همان اندازه حقیقی که لازم است استفاده می گردد.

  

 

 

 

       


 

 

 

بعضی از برقوها دارای دولبه برش بوده که درروی میله فولادی قرارداده می شود وبا تنظیم ان داخل قطعات رابرقوکاری می نماید.برای پرداخت سطوح وایجاد اندازه های دقیق هنکام برقوکاری لازم است که لبه های برش کاملا تیزشده باشد وعلاوه بران همیشه ازمواد سرد استفاده گردد.

 

 

 

 

گاه گیری – پیشانی تراشی – پخ زدن

اصولا برای تراش پیچهای داخلی بمنظوراینکه ابزاریا رنده پیچ تراشی فاصله ازادی درانتهای پیچ داشته باشد درانتهای سوراخ قطعه عمل گاه گیری (شیارداخلی) ایجاد می گردد. این عمل ازشکستن ناگهانی ابزاریا قلاویز جلوگیری می کند.عملیات وابزار لازم برای پیشانی تراشی, گاه گیری, پخ زدن, درست مانند عملیات روتراشی است.

گاه گیری توسط ابزار مخصوص که درروی دستکاه ابزارگیر6 طرفه بسته می شود با تنظیم ان گاه گیری صورت میگیرد. هنگام گاه گیری با ماشینهای سری تراش که مجهز به دستگاه رنده گیر کشابی می باشد دستگاه کشاب رادرمحل مناسب قفل گردد تا ازحرکت جنبی جلوگیری شود. مقدار تعیین بارعمودی بوسیله پیچ دستگاه که دارای حلقه مدرج است صورت می گیرد.

در ماشینهای سری تراش که دارای دستگاه سوپرت طولی می باشد رنده های داخل تراشی را روی دستگاه قلم گیر چهار طرفه می بندند. با این وسیله نیز می توان عملیات پیشانی تراشی، گاه گیری، پخ زدن در داخل قطعات انجام داد. در صورتیکه قطعه مورد تراش دارای استحکام محدودی باشد بوسیله بار عرضی داخل تراشی صورت می گیرد در این روش می باید رنده حتی الامکان بیش از حد معمول از دستگاه قلم گیر چهار طرفه خارج بسته نشود. هنگامی که با این روش عمل براده برداری صورت می گیرد بهتر است بوسیله دست یک بار کمی برداشته شود و سپس بر حسب نوع قلم و میله قلم گیر عمل داخل تراشی صورت گیرد.

 

پیچ تراشی داخلی

پیچهای کم قطر را معمولاً بوسیله ماشین سری تراش با استفاده از قلاویزهای ثابت تولید می نمایند که در این حالت قلاویز را داخل ابزارگیر مخصوص بسته و عمل قلاویز کاری صورت می گیرد. برای قلاویز کاری می بایستی بوسیله دسته دستگاه ابزار گیر 6 طرفه با فشار مناسب به داخل کار هدایت کرد. چون قلاویز دارای زاویه مارپیچ می باشد در اثر گردش کار قلاویز با یک فشار کم به داخل وارد شده و عمل پیچ تراشی داخلی انجام می گیرد.        

 

همانطور که قلاویز به داخل کار وارد گردید مقدار فشار مناسب را بوسیله دست به قلاویز اعمال نمائید تا قلاویز عمل قلاویز کاری را بنحو خوبی انجام دهد. هرگز قلاویز بیش از حد مناسب فشار وارد نکنید زیرا در غیر اینصورت امکان شکستن قلاویز بسیار زیاد است و علاوه بر آن فشار نامناسب و کشیدن خارج قلاویز از داخل کار سبب خرابی و معیوب شدن پیچ می گردد.

 

قبل از اینکه قلاویز به اندازه   ( 3 میلیمتر ) کمتر از طول پیچ به انتهای پیچ رسید دستگاه قلم گیر را متوقف نمائید. هنگامیکه قلاویز به انتهای معین شده رسید و متوقف گردید دستگاه قلاویز بطور خودکار آزاد گشته در این حالت دور ماشین را برعکس نموده و قلاویز را از کار خارج نمائید. مجدداً دستگاه ابزار گیر را محکم کرده و برای عمل بعدی به همان مقدار حرکت دهید. برای قلاویز کاری قطرهای   و یا بیشتر معمولاً از دستگاه قلاویز مخصوص نیز استفاده می گردد.

 

این دستگاه بطریقی طراحی شده است که لبه های برش قلاویز در انتهای کار از قطعه کار خارج خواهد

 گردید. این عمل در اثر نیروئی است که از طرف پیچ به دستگاه وارد می گردد. در اینصورت برای خارج کردن قلاویز دیگر لازم نیست دور ماشین را برعکس نموده . دستگاه قلاویز مخصوص ( خودکار ) را می توان مستقیماً روی دستگاه ابزار گیر چهار طرفه و یا دستگاه نگهدارنده مخصوص بخود محکم نمود.

 

 

 

داخل تراشی برای تراش پیچهای داخلی

برای ایجاد پیچهای داخلی ابتدا لازم است که داخل تراشی های مربوطه راانجام داده وبرای این

منظور قبلا باید دستگاه راباابزارهای داخل تراشی درروی ماشین بطوردقیق تنظیم کرد.مثلا برای پیچ که درزیر نشان داده شده است عملیات متعددی چون سوارخکاری – داخل تراشی – گاه گیری وقلاویز کاری لازم است ماشین سری تراش رابرای تولید ان تنظیم کرد:

 

1. برای سوراخکاری ابتدا مته رادرداخل مته گیرقرارداده وسپس انرادرداخل ایستگاه شماره (1) جاداده وقطعه کارراتا طول لازم سوراخ میکنیم. درصورتیکه طول سوراخ زیاد باشد باید بایک مته تا عمق کمتری قطعه کارراسوراخ کرده وسپس با مته بلندتر طول لازم را سوراخ کرد.

 

 

2. دستگاه ابزارگیرراچرخانده تاایستگاه شماره (2) که دران مته بلندترکه بستگی به طول سوراخ دارد بسته وقسمت B راسوراخ میکنیم. باید هنگام کارازمته گیراستفاده شود.

 

 

3. دستگاه قلم گیرراچرخانده تاایستگاه شماره (3) درمقابل قطعه کارقرارگیرد.بارنده داخل تراشی قطرداخلی قطعه رابااندازه لازم داخل تراشی میکنیم. برای اینکه قطرداخلی باسرعت تراشیده شود معمولا ازقلم گیرهای کشویی( سوپرت عرضی) داراستفاده می کنیم.

 

 

4. مجددا دستگاه ابزارگیرراچرخانده تا ایستگاه شماره (4) که دارای برقومیباشد درامتداد کار  قرارگیرد.برای اینکاربرقودرامتدادکاربطورصحیح قرارگیردباید ازسرپوش مخصوص یا کلاهک برقو که

معمولا مته نیز می گویند استفاده می شود.

 

 

5.  دستگاه ابزارگیرراچرخانده تا ایستگاه شماره(5)   که دارای قلم گیرشیارتراشی (گاه گیری) می باشددرمقابل کارقرارگیرد. باقلم شیارتراشی  C (گاه گیری) رابتراشیدتا فاصله ازادی برای ابزارپیچ تراشی باشد.برای سرعت عمل نیزازدستگاه رنده گیرکشویی ( سوپرت عرضی) استفاده میشود.

 

 

 

6. دستگاه ابزارگیرراچرخانده تا ایستگاه شماره (6) درمقابل کارقرارگیرد.سپس سوراخ برقوشده B راقلاویز کردهدرصورتیکه قطرلازم بیش ازاندازه باشد باید بوسیله داخل تراشی قطرصحیح راتراشیدوانگاه عمل قلاویزکاری صورت گیرد.برای این منظورنیزمیتوان رنده دهخل تراشی راروی دستگاه ابزارگیر6 طرفه ویا دستگاه قلم گیرچهارطرفه بست.

 

   

 

 

 

 

انواع ماشینهای پیچ تراش خودکار

 

ماشینهای پیچ تراش خود کار به سه دسته تقسیم شده اند : ماشینهای تک محوری ، ماشینهای چند محوری ، ماشینهای سویسی، معمولاً قطعاتی با قطر   و یا کوچکتر( 3 میلیمتر و یا کوچکتر )            و قطعات پیچیده و فرم دار را با ماشینهای پیچ تراش سویسی انجام می دهند. ظرفیت قطعاتیکه با این نوع ماشینها صورت میگیرد از نظر قطر بین   تا   (3 تا 25 میلیمتر ) و کمتر از 5000 قطعه می باشد. علاوه بر آن نیز می توان با ماشینهای تک محوری قطعاتی با قطر  تا  ( 3 تا 25 میلیمتر ) را تا 5000 قطعه تولید کرد. قطعات با قطر بزرگتر از یک اینچ و در حدود 5000 قطعه را عموماً با ماشینهای چند محوری انجام می دهند.

 

تفاوت کلی این نوع ماشینها با سایر ماشینها این است که بعضی از قطعات را با تعداد زیاد و با ماشینهای

 

تک محوری و بعضی دیگر را با ماشینهای چند محوری و بعضی از قطعات را نیز با سایر ماشینها که

 

البته بستگی به نوع کار و نوع ماشین دارد تولید می گردد.

 

 

ماشین پیچ تراش تمام خودکار تک محوری

 

این نوع ماشین بطور کلی تمام خودکار بوده و معمولاً بنام ماشین سری تراش نام گذاری شده ست که مجهز به میله تغذیه بار خودکار می باشد. و یک نوع از این ماشینها را می توان ماشینهای براوان اند شارپ نام برد   (  Brown and Sharp ) . قطعه کار در داخل گیره فشنگی قرار گرفته و محکم می گردد و در اثر گردش قطعه و نزدیک شدن رنده که بصورت عمودی قرار گرفته است قطعه کار تراشیده

 

 

 

می شود. کشوئی عرضی که در روی ریل ماشین بصورت افقی قرار گرفته ایت نسبت به قطعه کار دارای

حرکت عرضی می باشد. روی این کشوئی دو دستگاه قلم گیر (ابزارگیر) نصب شده است . ابزارگیر چهار طرفه که برای فرم تراشی ، گاه گیری، پیشانی تراشی و دیگری که در پشت سمت چپ کشوئی قرار دارد برای بستن رنده برش بکار می رود. عمل بریدن قطعه بعد از کلیه عملیات لازم با استفاده از مکانیزم بادامکی بصورت خودکار انجام می گیرد. تولید قطعات با این نوع ماشینها بصورت تمام خودکار انجام می شود. معمولاً قطعات روی ماشینهای پیچ تراشی تک محوری بصورت سری تراشی تولید می گردد . قطر خارجی آن کمتر از یک اینچ بوده و عملیات فرم تراشی، روتراشی ، آج زنی ، داخل تراشی و غیره انجام می گیرد. علاوه بر انجام عملیات فوق با این نوع ماشینها نیز می توان شیار تراشی، مخروط تراشی، پخ زنی ، داخل تراشی با عمق مناسب را انجام داد. برای داخل تراشی از قلم گیر داخل تراشی و برای بریدن قطعه از رنده برش نیز استفاده می گردد. 

 

 

 

 

عملیاتی که توسط ماشین تک محوری انجام می گیرد

ابزار گیرهای مختلف کشوئی شکل بوسیله مکانیزم بادامکی و فنری حرکت کرده و عملیات براده برداری را نیز انجام می دهند. بادامکهای د یسکی برای بحرکت درآوردن ابزارگیرهای کشوئی که در روی محور بادامک دار قرار دارند می باشند این محور دور را از جعبه دنده سرعت بار گرفته و به ابزارگیر انتقال می دهد. برای تراش هر قطعه کار با شکل و اندازه های متفاوت بادامک دیسکی مخصوص به آن در نظر گرفته اند. جعبه دنده بار دارای سرعتهای مختلف می باشد. ساخت بادامکها ساده و از نظر هزینه ارزان قیمت هستند. برای تولید انبوه و کپی تراشی و نیز همچنین تنظیم های تکراری ماشینهای تک محوری عموماً از بادامک ها استفاده می گردد. برگشت فنر در اثر نیروی کافی سبب برگشت کشوئی های ابزار گیر برای انجام عملیات بعدی می گردد.

 

 

 

گیره فشنگی بوسیله لوله بلند شیار داری که در داخل محور اصلی قرار دارد با حرکت دادن دسته مخصوص که در سمت چپ انتهای محور اصلی می باشد آنرا بسمت راست حرکت داده و به ته گیره فشنگی نیرو وارد می نماید. سپس چون سر گیره فشنگی دارای مخروط خارجی و دستگاه نگهدارنده

گیره فشنگی که در روی محور اصلی سوار شده مخروط داخلی است ، در اثر حرکت گیره فشنگی به

داخل مخروط داخلی دهانه گیره فشنگی جمع شده قطعه کار که در داخل آن است محکم می گردد.

 

 

کشوهای عرضی

این نوع ماشینها دارای دو دستگاه کشوئی عرضی می باشند که عمود بر محور بوده و هر یک از آنها بصورت مجزا بسمت کار حرکت کرده و عملیات براده برداری صورت می گیرد حرکت کشوئی ها بوسیله مکانیزم بادامک دار انجام می گیرد. بعد از اتمام براده برداری دستگاه کشوئی که دارای فنر است بعقب برمیگردد. کشوئی ها در طول رنده شانه ای قابل تنظیم بوده و ابزارهای براده برداری که در داخل قلم گیر محکم شده اند روی ابزارگیرهای مخصوص که در روی کشوئی ها قرار دارند بسته می شوند.

 

 

 

دستگاه  کشویی عمودی

به منظور عملیات براده برداری از ماشینهای با کشوئی عرضی و عمودی استفاده میشود که در زیر توضیحات آنها آمده است .

به منظور عملیات براده برداری بعضی از ماشینهای تک محوری نیز دارای دستگاه کشوئی عمودی می باشند که با حرکت بطرف پائین بطور عمودی نسبت به کار عملیات براده برداری صورت می گیرد. دستگاه کشوئی عمودی غالباً برای برش قطعه کار بکار می رود. در این دستگاه قلم برش مستقیماً در روی دستگاه قلم گیر که در روی کشوئی عمودی قرار دارد بسته می شود. مکانیزم بادامک دار این دستگاه درست مانند کشوئی عرضی نیز عمل می کند.      

 

 

ماشینهای چند محوری تمام خود کار

این ماشینها دارای دستگاه انتقال حرکت قطعه کار می باشد بدین صورت که توسط مکانیزم معینی قطعه کاررابسمت ابزار برش که فقط دارای حرکت بسمت کارویا برگشت دارد هدایت می کند. اغلب این ماشینها دارای چهار ,پنج, شش ویا هشت محوراصلی می باشد. طریقه بستن کاردرداخل یک محوربوسیله گیره فشنگی که درسایرماشینها خیلی مورد استفاده قرارمی گرفت عمل می گردد.

یکی ازمزایای مهم این نوع ماشینها عملیات مشترکی است که صورت می گیرد.تمام ابزارها دریک زمان عملیات براده برداری راانجام می دهدویک قطعه بعد ازعملیات براده برداری توسط رنده های برش قطع می گردد وسپس به مکان دیگری منتقل می شود.

گرچه ابعاد قطعه برای انجام دادن با ماشین تک محوری مناسب است ولی می توان انرا بااستفاده ازماشین چند محوری نیز انجام داد. این دستگاه دارای چهار کشویی ابزارگیر است که عملیات براده برداری راانجام می دهند.ازمزایای دیگر این ماشینهای چند محوری این است که دریک مرحله برای چند محورعمل تنظیم صورت گرفته وتعداد زیادی قطعه رابا یک مرتبه تنظیم می توان تراشید که درنتیجه زمان عملیات تراشکاری بسیار تفلیل خواهد یافت. 

 

 

ماشین پیچ تراشی تمام خودکار سویسی

 

ازاین نوع ماشینها بیشتر برای تولید سری قطعات ونیزتولید پیچها با قطرکوچک استفاده می گردد زیرا که ازنظرساخمان نسبت به سایر ماشینها دراندازه های کوچکتری ساخته شده اند. 

 

کلیه این نوع ماشینها دارای مکانیزم پیش دستگاه (hoad stock) می باشند. قطعه کاربوسیله گیره فشنگی که درمحوراصلی قرارمی گیرد محکم می شود.محوراصلی علاوه برحرکت دورانی نیزدارای حرکت رفت وبرگشتی طول دارد. ابزارهای براده برداری روی کشویی های عرضی وکشویی هاییکه حول محوراصلی تحت زوایای مشخص دارند سوارمی گردد .هریک ازابزارگیرها بسمت مرکز کاربرای عملیات براده برداری نزدیک ویا دورمی شوند. ابزارگیرها با استفاده از مکانیزم بادامک دارکه بسادگی ازچدن ویا فولاد ساخته می شوند کنترل می گردند.

 

یکی از مزایای مهم این نوع ماشینها این است که ابزارگیرهای مختلفی را می توان روی ماشین سوارکرده وعملیاتی چون سوراخکاری عرضی سوراخکاری پشت کارشیارتراشی ونیزپرداخت کاری روی سطوح رابا دقت انجام داد.

 

ماشینهای پیچ تراشی سویسی دارای دقت محدودی بوده ومی تواند قطرهایی تا 0.1  میلیمتر (0.005 اینچ) را بتراشد وسوراخهایی با قطر 0.05 میلیمتر ایجاد نماید. علاوه بران نیز درای بوش نگهدارنده (تکیه گاه) برای کارهای بلند وباریک بوده که در فاصله کمی درپشت لبه برش ابزارهای برش قرارمی گیرد.این نوع ماشینها را بیشتر برای تولید کارهای کوچک و پیچیده و قطعاتیکه باید در طولهای مختلف با قطرهای مختلف تراشیده شوند.مانند پیشانی تراشی بغل چپ وبغل راست پله ها بکار می روند.

 

 

 

لازم است در استفاده از ماشینهای سری تراش نکات ایمنی را نیز با دقت رعایت کرد. این دستگاهها در نهایت دقت و تکامل ماشینی هر لحظه ممکن است برای اپراتور خطر آفرین و خطرناک باشد و تقریباً خطراتی مشابه دستگاه تراش برای کاربر دارد.

همچنین رعایت نکات پیرامون تمیزی و رعایت نظافت در دستگاه و اطراف دستگاه نیز قابل توجه و ملاحظه میباشد تا سلامتی کاربر به خطر نیفتد.

در نهایت میتوان گفت ماشینهای سری تراش بسیار پرکاربرد و مقرون به صرفه میباشد. و بخشی از مسائل کاری و اقتصادی آنهایی در صنایع مشغول بکار میباشند به این سیستم وابسته است. هر روز با پیشرفت در صنایع ابزارهای دقیق تر و کارآ تری وارد بازار میشود.

 

            باشد که همه روزه چرخ پیشرفت و تکامل دهکده بزرگ جهانی با سرعت پیموده شود .