پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

نمونه سوالات امتحانی ارشد مکانیک - طراحی کاربردی

 دروس کارشناسی ارشد مکانیک

پلاستیسیته

اجزاء محدود1

اجزاء محدود1

رباتیک

محاسبات عددی پیشرفته

محاسبات عددی پیشرفته

مکانیک ضربه

مکانیک مواد مرکب

مکانیک محیط های پیوسته 1

مکانیک محیط های پیوسته 1