پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

فولادهای ساختمانی آلیاژی

:: فولادهای ساختمانی آلیاژی


فولادهای ساختمانی آلیاژی به دو نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند.

نوع اول

این دسته از فولادها دارای چهار استاندارد  مختلف می باشند که برای ساخت قطعات یدکی مانند پلوس - فول - میل لنگ - شاتون - اکسل ماندالین - محور - شافت - میل گاردن - دسته پیستون و وسایل یدکی هواپیما و سایر قطعات ماشین آلات به کار می رود. فولاد 7225 به علت کم شدن سختی از سطح تا مفز برای ساخت قطعاتی که ضربه خور زیاد داشته و باید حالت ارتجاعی نیز داشته باشند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه این فولادها عملا برای ساخت قالب های پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ولی استانداردهای 6580 و 6582 به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا دارای پلیش بهتری می باشند.
 

استاندارد اول

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

48-50

540-680

روغن

830-860

650-700

1050-850

0.30

0.3

0.5

2.0

0.4

2.0

 

 

30CrNi
Mo8

6580

 
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر
نام قدیم نام جدید
    823M30     BOZS
CSN:16435
D 22 S MONiX 2 VCN200 V145

--------------------------------------------------

استاندارد دوم
 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr
48-50 540-680 روغن 830-860 650-700 1050-850 0.34 0.3 0.5 1.5 0.2 1.5     34CrNi
MO6
6582
 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
 
 
(TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

38Ch2N
2MA
35NiCrMO
6KB
817M40

4340

705

BOZ
CSN:19341
D 15 S MONiX 15

VCN 150

V155

--------------------------------------------------

استاندارد سوم
 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr
48-50 540-680 روغن
آب
830-860
820-850
650-700 1050-850

0.36

0.3

0.7

1.1

0.2

1.1

 

 

36CrNI
MO4
6511
 
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
 (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

40ChN2
MA
38NiCr
MO4(KB)
816M40 9840   BOZI   MONiX 10 VCN 100 V165

--------------------------------------------------

استاندارد چهارم
 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr
48-50 540-680 روغن
آب
830-860
820-850
680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1 0.2       42CrMO4 7225

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

38ChMA 42CrMO4
40CrMO4
708M40 4140
4142
709 Cm5
CSN:15142
BSH MO40 VCL 140 V320

--------------------------------------------------

استاندارد پنجم
این فولاد برای ساخت میل لنگ - شافت - اکسل - دوک - شاتون و سایر قطعاتی که فشارهای معمولی و متوسط را باید متحمل شوند مورد استفاده قرار می گیرند.
 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

40-48 540-680 روغن
آب
830-860
820-850
680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1         41Cr4 7035
 
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

40Ch

41Cr4

530 A40 530 M40

5140

 

AUTO D
CSN:14151
  VC135   V500