پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

کتاب راهنمای عیب یابی و بر طرف کردن عیب های قطعات تزریقی پلاستیک

نظری به بهترین کتاب عیب یابی و بر طرف کردن عیب های قطعات تزریقی پلاستیک 

کتابی مفید برای دانشجویان ‘ مهندسین و قالبسازان حرفه ای