آبکاری پلاستیکها

آبکاری پلاستیکها

 

مقدمه:

به دلیل اینکه پلاستیکها ماهیتاً نارسانا هستند، آبکاری آنها هنگامی امکان پذیر است که بتوان از طریق فرایند خاصی یک لایه فلزی رسانا روی آنها رسوب داد.

در این پروژه درباره تئوری وعملی مراحل مختلف و شرایط کاری محلولهای مورد استفاده دراین فرایند ، همچنین روشهای آزمایش تعیین دوام پوشش بحث می شود.

 

موارد مصرف پلاستیکهای آبکاری شده:

n      اتومبیل                                  

n      وسایل دریایی

n      وسایل شخصی                   

n      وسایل خانگی

n      قطعات الکترونیک

n      وسایل تزیینی

 

مزایای پلاستیکها:

n      امکان ساخت قطعات با اشکال پیچیده

n      عدم نیاز به عملیات ثانویه

n      آزادی در طراحی قطعات

n      انعطاف پذیری

n      هزینه کمتر

n      وزن کمتر

 

ملاحظات عمومی:

جنس پلاستیک باید برای آبکاری مناسب باشد.پلاستیکهای مناسب برای آبکاری میتوانند از یک یا چند پلیمر ساخته شوند وباید طوری باشند که بتوان یک یا چند عنصرآنها را اچ نمود تا بتوان چسبندگی مناسبی بین پوشش و قطعه پلاستیکی بوجود آورد.متداولترین پلاستیک مورد استفاده برای آبکاری اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن(ABS) می باشد .درهنگام اچینگ، ذرات لاستیک بوتادین که در سطح قطعه پخش شده اند،خورده میشوندوحفره های ریزی در سطح باقی می ماند.  این نقاط از نظر شیمیایی فعال است ومکانهای مناسبی برای جذب کاتالیست و رسوب فلز می باشد.

 

پلاستیکهای مناسب برای آبکاری:

n      آلیاژABS

n      پلی سولفون

n      نایلون

n      پلی کربنات

n      پلی استر

n      پلی اتراترکتون(polyetheretherketone)

n      پلی پروپیلن

n      پلی آریل اتر

n      پلی فنیلن اکسید

n      PTFE

n      پلی اتریمید

 

محاسن A.B.S:

n      هزینه پایین

n      چسبندگی بالا

n      کیفیت سطح خوب

n      پایداری ابعادی

n      تولید آسان

 

شرایط قالبگیری:

به لحاظ طبیعت پلاستیکها و همچنین شرایط تزریق،قطعات تولید شده ازنظرساختار وترکیب شیمیایی هموژن نیستند.

این حالت میتواند بر یکنواختی اچ شدن سطح اثر بگذارد،درنتیجه چسبندگی پوشش در بعضی نقاط مناسب نخواهد بود.

 

برای حل این مشکل باید موارد زیردرموقع قالبگیری رعایت شود:

n      خشک کردن رزین قبل از تزریق

n      کنترل درجه حرارت قالب

n      کنترل فشار وزمان تزریق

n      عدم استفاده ازترکیبات جداکننده قطعه ازقالب

 

مراحل آبکاری:

n      آماده سازی

n      اچ کردن

n      خنثی کردن(حساس کردن)

n      کاتالیز کردن(فعال سازی)

n      شتاب دهی

n      پوشش الکترولس

n      ایجاد یک لایه نازک ضربه ای به روش الکترولیتی

n      آبکاری مورد نظر

 

آماده سازی:

آماده سازی اولیه یک مرحله اختیاری است که قبل ازاچ کردن انجام میشود که میتواند مشکل چسبندگی ضعیف پوشش را از بین ببرد.

محلول اماده سازی اولیه میتواند ترکیبی از اسید کرمیک واسید سولفوریک ویا محلولی که شامل مقداری حلال است، باشد.

 

محلولهای آماده سازی:

/ 0 نظر / 15 بازدید