16نکته کاربردی در نرم افزار CATIA

   

 نکته اول 

 

جهت کنترل ابعاد اندازه گذاری مخصوصا کوچک و یا بزرگ کردن اندازه فلش اندازه در محیط Drafting مراحل زیر را اجرا می­کنیم.

۱- مسیر زیر را پیدا می­کنیم

\\:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\standard

  

2--مسیر زیر را نیز پیدا می­کنیم

 

\\:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin

 

3-در مسیر زیر فایلCATA_P3.V5 R16.B16را باز می­کنیم

توجه: ممکن است Application Data درحالت hide باشد.

 

\\:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv

   4- دو مسیر 1 و2 را درروبروی محلهای مشخص شده زیرPaste می­کنیم.

                                        CATReferencSettingPath =

CATCollectionStandard =

 

 

درwindows  از مسیرStart  می­بایستRun commandرا اجرا کرد . و برای اجرایcatia  دستورcnext-adminرا اجرا می­کنیم .

ویا

 cnext –env

 -admin       

 

 حال از مسیرTOOLS >> STANDARD به پنجره زیر دسترسی داریم

تغییرات را انجام وSave asمی­کنیم.

حال می­توانیم درpage setupمواردSave شده را استفاده نمود.

برای این منظور از منوی کرکریFile >> Page setupرا انتخاب و در پنجره که گشوده می­شود ؛ موردSaveشده را درStandardانتخاب می­کنی.

 

                        نکتهدوم

  در صورتی که بخواهیم هنگام بالا آمدن نرم افزارCATIA V5؛ محیط  Productظاهر نگردد مراحلزیر را اجرا مینماییم:

1-                                              my computer را کلیک می­کنیم

2-                                              داخل پنجره  my computer  کلید سمت راست موس را کلیک می­کنیم

3-                                              گزینه  propertiesرا انتخاب می­کنیم

4-                                              در پنجره جدید  Advancedرا کلیک میکنیم

5-                                              در قسمت پایین این پنجره گزینه  Enovironment Variables را کلیک کرده

6-                                              در پنجره جدید روی  new درقسمت user variables کلیک می­کنی

7-                                              پنجره را  مطابق  زیر پر میکنیم.

8-                                               

 variable name :CATNOSTARTDOCUMENT 

 variablevalue: YES

آنگاه بعد از تایید پنجره­های گشوده شده از این به بعد هرگاه catia  را بالا می آوریم بدون محیط  Productظاهر می­گردد.

 نکته سوم

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید