یک ماکرو جالب برای استخراج نقشه از مونتاژهای سنگین

این ماکرو این امکان را میدهد تا از قطعات یک مجموعه مونتاژی بدون امکان ایجاد نقشه تکراری ، نقشه گارگاهی تهیه نمود. همچنین امکان کد گذاری تساعدی جهت نام شیت ها در این ماکرو گنجاده شده است.

 

دانلود کنید

ماکروفیلم

نظر خود را بدهید

 

/ 0 نظر / 19 بازدید