تعویض قطعات و مواد فرسوده و معیوب

در هر حال نگهداری و تعمیرات (نت) نمی تواند باعث افزایش طول عمر طراحی شده شود ، ولی نگهداری و تعمیرات می تواند عملکرد تجهیزات را برای کارخانه شما حفظ نماید . جهت حفظ این عملکرد عملیاتی همانند بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات ضروری بنظر می رسد و بطور معمول عملیات تعمیر و نگهداری از رده های پایین تر شروع شده و به رده های پایین تر ختم می گیرد. اینگونه از عملیات را بایستی به عنوان هزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
• آیا همیشه تجهیزات موجود خود را تعمیر اساسی می کنید ؟
• آیا عملکرد ماشینهای بازسازی شده همانند ماشینهای نو هستند ؟
این نکته را به خاطر داشته باشید که هزینه احتمالی بازسازی ماشینهای مستهلک و فرسوده ، اگر زیاد نباشد حداقل پنجاه درصد هزینه خرید یک ماشین نو است . در برخی از موارد نظیر بازسازی دیگهای بخار ویا بازسازی پره های توربین انجام بازسازی معقول بنظر میرسد. آثار اثربخش نگهداری و تعمیرات (نت) را بایستی تا پایین ترین سطح تجهیزات و تاسیسات کارخانجات مد نظر قرار داد.
نگهداری و تعمیرات (نت) حد اقل در پنج برنامه مجزا که هر برنامه نسبت به برنامه قبلی پیچیدگی بیشتری پیدا میکند توسعه و گسترش داده می شود .این برنامه ها از تجهیزات , ابزارآلات و لوازم یدکی که باید برای راه اندازی استفاده میشوند تا مواردی که باید برای جلوگیری از شکست پیش بینی شود ، طبقه بندی می شوند . هر یک از این برنامه ها از جایگاه خاصی در راهبرد کلی نگهداری و تعمیرات برخوردار است . این پنج برنامه عموما با عناوین زیر نامگذاری شده اند عبارتند از :
• نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی به شکست .
• نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه برنامه ریزی شده .
• نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگویانه .
• نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان .
• نگهداری و تعمیرات (نت) جامع .
نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر شکست :
نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر شکست کارخانه بر این فرض بنا نهاده شده است که تا قطعه ای نشکسته است آنرا تعویض و تعمیر نکنند . مثال : چراغهای اتوماتیک یک مثال اولیه ای از یک قطعه از اتومبیل شما هستند که می خواهید این عیوب و نقص را برطرف کنید . شما بطور ساده وقتی لامپ سوخته است آنرا تعویض می کنید و خیلی ساده آنرا محکم میکنید بدون اینکه به وسیله نقلیه شما آسیبی وارد شود. اما اگر بخواهید این عمل را در مورد ترمز معیوب شده خود انجام دهید ، این تعمیر و تعویض بسیار هزینه بر می شود . در روش نگهداری و تعمیرات (نت ) شما لنتهای ترمز معیوب را در می آورید ، شیار افتادن صفحه دیسکهای فلزی سیستم ترمز و در نهایت گرم کردن آنها ، از عوامل اجرای اینگونه نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر شکست است . فراموش نکنید که شما بوجود آورنده اینگونه خطرات نه چندان جدی هستید . هر کسی که این تجربه را دارد می داند که تعویض به موقع هزینه خیلی زیادی ندارد. در دوران گذشته ، پیامدها و آثار اینگونه شکست به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر به شمار نمی آمد . در نتیجه پیامد نگهداری و تعمیرات به عنوان یک ضرر با اهمیت به شمار می رفت . وظایف نگهداری و تعمیرات در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست بطور منظم , تنها در مسائلی از قبیل روان کاری ، سفت کردن پیچهای شل شده ، و مشاهده صفحات اعلام خطر به اجرا در می آمد . تعمیر به موقع مجموعه و یا قطعه فرسوده مورد نظر هنگامی انجام می شود که عملکرد ماشین بطور چشمگیر کاهش پیدا کرده و یا شکست و ازکارافتادگی واقعی اتفاق افتاده باشد . در نتیجه ماشین با اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست تحت کنترل قرار می گیرد . ماشینهایی که مستلزم اجرای تعمیرات سنگین و پر هزینه هستند مجاز به پیروی از مدل نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر شکست نیستند , که دلایل زیادی همانند مسائل زیر برای این کار وجود دارد :
• شکست همیشه در نامناسب ترین زمان اتفاق می افتد ، نظیر اتفاق در نقطه اوج تولید ، و عواقب ناشی از آن .
• فرآیند تعمیرات بوسیله مدیران تولید سریع و با عجله انجام می شود .
• کارهای جزیی نظیر تخصیص نیروی انسانی ، ابزارآلات و تهیه قطعات یدکی را میتوان از قبل انجام داد .
لازم به ذکر است که دلیلی وجود ندارد , اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات روند تولید و قابلیتهای کارکنان کارخانه را محدود می سازد. پرسنل سیستم نگهداری و تعمیرات به تعداد و تخصص معقول همیشه باعث سود می گردند . در بعضی از موارد عدم رعایت این موضوع می تواند فاجعه ببار بیاورد و مستلزم جایگزینی یک دستگاه نیز ممکن است , باشد . پس هزینه های مضاعف این رویکرد می تواند شامل موارد زیر باشد :
هزینه های مستقیم اضافی تعمیرات
• هزینه های رسیدگی به تعیین ریشه دلایل خرابی و کار افتادگی ، و یا ضایعات تولید
• تولید محصولات فاقد کیفیت و عدم داشتن استانداردهای لازم و نارضایتی مشتریان از کاهش کیفیت تولید.
• پرداخت حقوق کارگران تولیدی بیکار شده
• پرداخت اضافه کاری برای پرسنل تعمیرات و نگهداری و پیمانکاران خارج از سیستم کارخانه
• هزینه های تسریع در تهیه لوازم یدکی
• زیاد شدن هزینه تولید هر یک محصولات کارخانه
• تاخیر در ارسال محموله ها تولیدی اجرای اینگونه تعمیرات سنگین جهت دستگاهها با توجه به محل و میزان خرابی از سه الی بیست و چهار ماه به طول می انجامد .
نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه برنامه ریزی شده :
نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه , باعث توقف ماشین برای تست و بازرسی قطعات متحرک , به منظور تعیین اینکه قابلیت استفاده مستمر دارند و یا آماده برای تعویض منظم می باشند , صورت می پذیرد . نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه برنامه ریزی شده, هم شامل تعمیرات عملیاتی و هم شامل تعمیرات برنامه ریزی شده می شود.
نگهداری و تعمیرات (نت) عملیاتی : نگهداری و تعمیرات عملیاتی به فعالیتهایی اطلاق می شوند که بر روی دستگاههای در حال ارائه خدمات می باشند , انجام می گیرد . انواع اینگونه فعالیتها شامل موارد زیر هستند :
• روانکاری
• تعویض همزمان فیلترها یا صافی ها
• بازرسی آژیرها و سایر عوامل ایمنی
• محکم کردن بستها و پیچهای شل شده
• مراقبت از ارتعاشات مداوم
• مشاهده و شنیدن هر نشانه خطر و صدمه
سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) جهت اجرا برای اکثر دستگاهها و تجهیزات به موارد ذیل توجه دارند :
• مسائل و پارامترهای مهم بهره برداری و کار با تجهیزات
• نحوه اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
هرگونه تغییرات و مشاهدات با اهمیت در هنگام کار با دستگاه لیستی از برنامه های مهم نت بایستی به شرح زیر باشد:
• جمع آوری اطلاعات بطور منظم
• تجزیه و تحلیل فنی و هوشمندانه اطلاعات جمع آوری شده
بروز نگاه داشتن مرتب اطلاعات گزارشات و سوابق بایستی جهت بررسی توسط قسمت نگهداری و تعمیرات مطالعه شود و توسط بازرسین بررسی و تایید گردد .
نگهداری و تعمیرات (نت( برنامه ریزی شده :
سیستمهای نگهداری و تعمیرات (نت) برنامه ریزی شده به آن دسته از سیستمهایی اطلاق می گردد که در آن نگهداری و تعمیرات براساس زمان طول عمر دستگاه و یا تعداد مشخص برنامه تولید محصولات برنامه ریزی می شود. انتخاب فاصله زمانی مناسب جهت انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات به منظور موفقیت در برنامه ریزی از عوامل حیاتی یک سیستم نت می باشد . چنانچه این فاصله زمانی زیاد باشد , پیامد آن شکست عملیات نگهداری و تعمیرات است . چنانچه فاصله زمانی خیلی کوتاه باشد زمان توقف دستگاهها برای تعویض قطعات سالم زیاد شده . همان نتیجه قبلی بدست می آید و در کل برنامه ریزی نمی تواند به سوی هدف خود حرکت کند . دیر یا زود افراد درگیر با سیستم ، مسئول انجام وظایفی می شوند که نمی توانند به دلایلی آنها را انجام دهند ولی همچنان طبق برنامه جلو می روند , اگر این افراد را در رابطه با ارائه اسناد و فرمها ی دلایل عدم وظایف آزاد بگذارند دوباره پیامدهای اجرای مدل نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر شکست در سازمان پدیدار می گردد . هنگامیکه فواصل اجرای فعالیتهای نت در یک PMS بالاجبار انتخاب شود , تمدید آن نباید بدون دلیل باشد . پشتیبانی معتبر برای چنین توسعه ای , متضمن داشتن قدرت و انرژی لازم برای تجدید نظر در پارامترهای عملیاتی , جهت پیدا کردن علل هر خرابی , بایستی آن را بوسیله ابزارآلات دقیق و حساس همانند ابزارهای چشمی و اندازه گیری مورد بازرسی از خارج و داخل قرار داده و نتایج را تجزیه و تحلیل نمود ، بازرسی قطعات و سطوح حساس یکی دیگر از راههای بازرسی می باشد .
درخواست برای توسعه و گسترش نیز بایستی مستند باشد و مستلزم موافقت مدیران ارشد سازمان می باشد , در نهایت به اینگونه عمل نمودن نبایستی بصورت دستوری باشد . بازدیدهای دوره ای نیز باید با تایید مقام بالاتر باشد بوده و موارد زیر را نیز بایستی مدنظر باشد :
• اهمیت تجهیز و پیامد از کار افتادگی آن
• نتایج بازرسی قبلی و سوابق از کار افتادگی
• نتایج مراقبت وضعیت
• زمان اجرای بازدیدها
• نیازمندیهای اجرای فعالیت
• توصیه های شرکتهای سازنده تجهیزات و شرکتهای خدماتی
همچنین معایبی برای این نگرش وجود دارد که عبارتند از : اولا پیاده سازی دوره های نت و بازدید هر قطعات بحرانی ، گران و زمان بر است . دومین مسئله این است که چگونگی اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در فواصل کوتاه . سوم اینکه از کار افتادگی یک ماشین در حال عملیات را می توان با انجام صحیح فعالیتهای نت برنامه ریزی و زمانبندی شده کاهش داد .
نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگویانه :
نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگویانه , اجرای فعالیتهای نگهداری براساس , بررسی مستقیم حالات و رفتار ماشین است . یکی از مهمترین رویکردهای امیدوار کننده در مورد نگهداری و تعمیرات (نت) , راه غلبه بر معایب نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه , نگرش صحیح و مبتنی بر ساعات عملیاتی و یا سیکلهای عملیاتی است . کشف و تشخیص عیوب تجهیزات در هنگامی که دستگاه روشن است , یکی از مناسب ترین راههای مراقبت از دستگاه است . در کاربردهای صنعتی , نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه می تواند در کاهش تعداد دفعاتی که دستگاه جهت انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات خاموش است کاملا موثر باشد . در چنین مواردی نظیر تعویض منظم یاتاقانها هر چهار ماه یکبار انجام می شود و هزینه ناچیزی را برای تعویض این قطعه در بر می گیرد . این موضوع وقتی در مقایسه با ارزش تولید قرار می گیرد بدین صورت معنی می شود که در اثر توقف دستگاه هزینه های زیادی هدر رفته است . پس اگر ارزش تولید آن قسمت از دستگاهها در حدود 500000 دلار در ساعت باشد , هزینه هر ساعت از زمانهایی که بابت تعویض یاتاقان صرف می شود مابین 1500 دلار تا 2000 دلار بر ساعت خواهد شد . حذف یک و یا دو مرحله از این تعویضها صرفه جویی قابل ملاحظه ای به همراه دارد . با کنترل هزینه عوامل مزبور در حدود 500000 دلار در سال صرفه جویی خواهیم کرد . اگر برای ماشینی در حال تولید است مشکلی پیش و پا افتاده ای رخ داد و آن مسئله مکانیزم تولید را تحت تاثیر خود قرار نداد و همچنین توانستیم آن مشکل را در بدوامر تشخیص دهیم , خواهیم توانست رفع آن موضوع را در برنامه های نگهداری و تعمیرات بگنجانیم . این روش باعث می شود , زمان مناسب برای تامین قطعات ، نیروی کار و ابزارآلات که مسائل ضروری نت می باشند , داشته باشیم. در نتیجه میزان خسارت وارده به دستگاه و روند تولید و هزینه تعمیرات به حداقل خود می رسد .
از آنجایی که انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات (نت) در ابتدای هر بروز هرگونه مشکل دستگاه انجام می گیرد ,به طبع مدت زمان استراحت دستگاه نیز به حد اقل می رسد . با توجه به دستورالعملهای فنی تجهیزات بایستی دستگاهها را به طور مداوم کنترل نمود . براساس پیش بینی بعمل آمده در اسناد بایستی قطعات قبل از خراب شدن ، تعویض و جایگزین گردند . در این صورت است که حد اکثر طول عمر مفید دستگاه را تامین کرده ایم و تعداد دستگاههایی بخاطر عملیات نگهداری و تعمیرات از رده خارج می شوند , کاسته می شود .
نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان :
اساسا نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان , اصولی را تشریح می کند که برای تضمین مناسب عملکرد تجهیزات و تعیین نیازمندهای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات بکار می رود . این اصول بدنبال ایفای نقش قابل اطمینان در جریان فرآیند تولید کارخانه هستند . به این منظور اجرای این اصول , بایستی بدنبال پاسخ به هفت سوال اساسی زیر باشیم :
• معیار و حد اجرای فعالیتها چقدر باشد؟
• به اجرا درآمدن یا به نتیجه نرسیدن فعالیتها چه نتیجه ای بدنبال دارد ؟
• عدم اجرای کدام یک از فعالیتها منجر به از کار افتادگی تجهیزات می شود؟
• وقتی از کار افتادگی تجهیزات پیش می آید چه اتفاقی می افتد؟
• از کار افتادگی دستگاهها چگونه پیش می آید ؟
• چگونه از هر کار افتادگی پیشگیری می کنید و یا چگونه از وقوع آن جلوگیری می کنید؟
• چرا نمی توانید بعضی از کار افتادگیها را پیشگیری کنید ویا از وقوع آن جلوگیری کنید؟
نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان برای پاسخ به سوالات مطرح شده بالا به اطلاعات ماشین آلات نیازمند است و می توان گفت با گذشت زمان نتایج اجرای اینگونه نت جهت کارخانه حاصل می شود. در آن هنگام اجرای نگهداری و تعمیرات و توجه به راههای کوتاهتر موجب کاهش هزینه ها می گردد ، اجرای تواما این موضوعات برنامه ریزیهای قبلی را منتفی خواهند کرد . از این رو اجرای اینگونه نگهداری و تعمیرات(نت) مستلزم سرمایه گذاری در وقت و پول جهت تربیت پرسنل فنی ماهر و آشنا به اصول نت می باشد .فلذا صرف زمان و بودجه ، موانعی هسنتد که باید رفع گردند ولی نتایج حاصله از اجرای نت بسیار مهم می باشد .
نگهداری و تعمیرات (نت) جامع :
TPM یکی از موضوعات هدایتگر برای شما می باشد . TPM یک اصل کلی است که در آن نحوه استفاده از ماشین آلات ،مسائل پیرامون نحوه فروش ، بازاریابی ، بودجه , منابع و چگونگی ارتباط و هماهنگی بین این موضوعات را در بر می گیرد . TPM روشی است که برای کمک به نگهداری و تعمیرات و همچنین اثر بخش بودن به آن بکار گرفته می شود . با اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات سنتی بیش از یک سوم بودجه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات هدر می رود . TPM یک برنامه از پیش ساخته شده است که ماشین الات می توانند در جهت تشخیص و رفع مشکلات خود و همچنین عواملی محدود کننده محیط کار استفاده شود , همچنین TPM ابزاری است توانایی غلبه بر مشکلات بیان شده را دارا است . TPM در پیش آمدها و رخدادهای غیر منتظره دستگاهها که در یک لحظه اتفاق می افتادند مطرح می شود به نوعی یک برنامه کامل است که جهت بیش از پنج سال عملکرد ماشین آلات برنامه ریزی شده است . TPM جهت جایگزینی ماشین آلات و بازرسی آنها جهت پیشگیری عیوب اصلی می باشد و همینطور توسعه روشهایی است که می توانند بر اینگونه عیوب غلبه و نحوه سرمایه گذاری بالا جهت اجرای عملیات نت را اصلاح می کند .
در این قسمت مقاله شما با توجه به عملکردهای سیستمهای مختلف نت و محک زدن تواناییهایی آنها و همچنین میزان سرمایه گذاری جهت اجرای آن , می توانید تشخیص دهد چه نوع سیستمی مورد نیاز شما می باشد . اگر این روش و انتخاب مناسب باشد شما یک راهبرد و یک فضای فعال نگهداری و تعمیرات به ماشین آلات اختصاص داده اید . .همچنین نحوه همکاری و کار کردن در قسمت نگهداری و تعمیرات نشان می دهد و در نهایت نحوه بهینه شدن عملکرد ماشین آلات را بیان می کند .

/ 0 نظر / 11 بازدید