تعمیر و نگهداری

فهرست مطالب

 


تعیین وضعیت ماشین‌ آلات موجود

کارتهای شناسایی و تعمیرات

روغنکاری در ماشین آلات

کارتهای روغنکاری

لیست روغنهای مشابه

شرح وظایف اپراتورها

راهنمای بازدید دستگاه

مقدمه

رشد روزافزون تکنولوژی و بکارگیری هر چه مفیدتر ماشین‌آلات تولیدی مدیران صنایع را ملزم به استفاده از سیستمهای نوین جهت بهبودی بهره‌وری از ماشین‌آلات نموده است. رقابت فشرده همراه با تکنولوژی پیشرفته و رو به رشد کنونی، تغییرات زیادی را در الگو و دورنمای صنعت پدید آورده است. در همین راستا، روشها، فرآیندها و سیستمهای جدید ابداع و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. موفقیت و پیشرفت هر سازمان و تشکیلاتی به ویژه کارخانجات صنعتی، مستلزم داشتن روشهای مؤثر برنامه‌ریزی و کنترل اجرای دقیق و منظم آنها در کلیه مراحل می‌باشد. با توجه به این اصل که تولید باید با مؤثرترین و اقتصادی‌ترین روش صورت گیرد، به روز توقفات اضطراری و همچنین خرابی در ماشین‌آلات عامل مهمی در عدم دسترسی به بهره‌وری مورد نظر و از پیش تعیین شده خواهد بود.

در فرآیند تولید، ماشین‌آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند، بنابراین سیستم نگهداری و تعمیرات، یکی از مهمترین مسائل کارخانجات صنعتی می‌باشد.

لغت Maintenance که مترادف آن در زبان فارسی «نگهداری و تعمیرات» می‌باشد، شامل کلیه عملیاتی است که برای سالم و مرتب نگه داشتن وسایل کار چه ماشین و چه غیر ماشین در نظر گرفته شده است. در صنایع، عملیاتی از قبیل بازدید مرتب وسایل، روغنکاری منظم، رفع عیوب و نواقص کوچک که احتمالاً حین کار دیده می‌شود و یا تعمیر و اصلاح ماشین در فواصل معین و در نهایت کلیه اموری که باعث برقرار داشتن وضعیت صحیح کار می‌شود Maintenance نامیده می‌شود.

 

هدف از ایجاد یک سیستم صحیح نگهداری و تعمیرات عبارتست از:

1ـ جلوگیری از توسعه و افزایش عیوب

2ـ برطرف کردن معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی و یا اضطراری

3ـ کاهش توقفها و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در فرآیند تولید

4ـ کاهش تعمیرات کلی و تکراری

5ـ ازدیات طول عمر ماشین‌آلات و صرفه‌جویی در خرید ماشین‌آلات جدید

6ـ افزایش راندمان تولیدی ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تولید

7ـ امکان پیش‌بینی قطعات یدکی مورد نیاز 

 

 

 

 

 

 

تعیین وضعیت موجود ماشین آلات

در فرآیند تولید، چگونگی کیفیت و همچنین کمیت کالای تولد شده رابطه مستقیم با عملکرد دقیق ماشین‌آلات دارد. لذا آزمایش و تست هر دستگاه برای دستیابی به دقت لازم و رسیدن به استانداردهای مورد نظر از عوامل مهم تولید می‌باشد.

بطور کلیدر هر مجموعه صنعتی «تعیین وضعیت موجود ماشین‌آلات» نقطه آغاز حرکت جهت اجرای برنامه «نگهداری و تعمیرات» و تهیه و بکارگیری دستورالعملها و راهنمای بازدید هر دستگاه می‌باشد. بدین منظور اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت آشنا شدن با وضعیت کلی هر دستگاه با هدف تشخیص نقایص احتمالی به ترتیب زیر تقسیم‌بندی گردیده که هر یک از رئوس مطالب مورد نظر بطور مشروح جهت اجرا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

1- فونداسیون

2- وضعیت ظاهر

3- راه‌اندازی

4- صدای غیر مجاز

5- گرمای غیر مجاز

6- روغن ریزی

7- فرسایش

8- لرزش (ارتعاش)

9- لقی

10- سیستم هیدرولیک

11- سیستم پنیوماتیک

12- سیستم الکترونیک

13- سیستم برق

14- دقت عمل

لازم به ذکر است، با توجه به آزمایش و رعایت کلیه استانداردهای مورد نظر جهت هر دستگاه فاکتورهای زیر نیز هر کدام به تنهایی در دستیابی به دقت مرد نظر و چگونگی کیفیت قطعه تولید شده، تاثیر بسزایی خواهند داشت:

1- نوع ابزار مصرفی و شرایط کارکرد آن (زاویه برشی، سختی،...)

2- نوع ابزارگیر

3- سرعتهای برشی، بار و شکل براده‌های تولید شده

4- مواد مصرفی در تولید

5- وسایل گیرشی قطعه

6- تجربه اپراتور


فرم تعیین وضعیت ماشین‌های افزار

مسئول قسمت:                                                                                               تاریخ:

نام ماشین‌آلات:

مدل:

 

 

سریال:

کد ماشین:

محل استقرار:

 

بررسی / بازدید

اشکال

ملاحظات

ندارد

دارد

1

فونداسیون

 

/ 0 نظر / 20 بازدید