پروژه و مقاله های رشته مکانیک

پروژه و مقاله های رشته مکانیک

کربن

کربن بورون - کربن - نیتروژن CSi      جدولکامل عمومی نام, علامتاختصاری, شماره کربن, C, 6 گروهشیمیایی نافلزها گروه, تناوب, بلوک 14 (IVA), 2 , p جرمحجمی, سختی 2267 kg/m3,0.5 (گرافیت)10.0 (الماس) رنگ black (graphite)بی‌رنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

مدریت کیفیت جامع TQM

مقدمه: مدیریت کیفیت جامع چیست ؟    ـــ یک مفهوم کلی است که سبب بهبودمستمردرسازمان میشود. ـــ تاکیدبردیدگاهی سیستماتیک،منسجم،باثبات وفراگیرسازمانی دارد. ــ بررضایت کلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
آذر 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
مهر 93
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
7 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
12 پست
آذر 89
5 پست
مرداد 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
31 پست