پروژه و مقاله های رشته مکانیک

پروژه و مقاله های رشته مکانیک

بادامک و میل بادامک و فرایند تولید

مقدمه و اطلاعات عمومی :   قطعات اصلیسرسیلندر وسوپاپها:جنس سرسیلندر از چدن بااستحکام بالا بوده ودارای دوپیچ دوسراست. وبوسیلة پیچهای تنظیم وپیچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
آذر 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
مهر 93
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
7 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
12 پست
آذر 89
5 پست
مرداد 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
31 پست