پروژه و مقاله های رشته مکانیک

پروژه و مقاله های رشته مکانیک

ریخته‌گری پیشرفته توسط فوم فدا شونده

ریخته‌گری فلزیریخته‌گری پیشرفته توسط فوم فدا شوندهمزایا یافته‌های تحقیقاتی، سبب درک بیشتری از فرایند فوم فدا شونده شده‌اند. تمهیدات جدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
آذر 96
1 پست
اسفند 93
1 پست
مهر 93
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
7 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
12 پست
آذر 89
5 پست
مرداد 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
31 پست