فولادهای ضد اسید و قلیایی

:: فولادهای ضد اسید و قلیایی


به طور کلی این دسته از فولادها به سه نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند.

 

نوع اول
از این فولاد برای ساخت لوازم آشپزخانه و قطعات صنایع مواد غذایی - نساجی و غیره استفاده می شود. در مقابل زنگ زدگی حاصل از بخار آب و مواد اسیدی و قلیایی مقاوم می باشد. قابلیت کشش و پلیش آن عالی است و پس از جوشکاری نیازی به آبکاری ندارد.
 

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr    

ضخامت بیش از 2 میلیمتر آب
ضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا

1000-1050

 

1150-750 در هوا خنک شود

0.05 حداکثر     18.5   9.5    

X5CrNi
18 10

4301   روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید

08Ch18
N10

X5CrNi
1810

304S15 304S16 304S31

304 304H

 

AKV7
CSN:17240

REMANIT
4301

ANOXiN
2P

AS2W

A500

--------------------------------------------------

نوع دوم
موارد استفاده این فولاد مانن 4301 می باشد. منتها با دارا بودن مولیبدن مقاومت ضد اسیدی و قلیایی آن افزایش می یابد. مصرف این فولاد به خصوص در صنایع نساجی نیز توصیه می شود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

 

 

ضخامت بیش از 2 میلیمتر آب
ضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا

1050-1100

 

1150-800
در هوا خنک شود

0.05 حداکثر

 

 

17.0

2.2

11.0

 

 

X5CrNi
MO
17 12 2

4401

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

 

X5CrNiMO
17 12

316S16
316S31

316

 

AKV
EXTRA7
CSN:17346

REMANIT
4401

ANOXiN
4P

AS4W

A120

--------------------------------------------------

نوع سوم
این فولاد نیز مانند استاندارد 4301 برای ساخت وسایل و قطعات مورد استفاده در صنایع غذایی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr

 

 

ضخامت بیش از 2 میلیمتر آب
ضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا

1000-1050

 

1150-750
در هوا خنک شود

0.06
حداکثر

 

 

17.5

 

9.5

 

 

X6CrNiTi
18 10

4541

  روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

12Ch18N10T
Ch18N10T
09Ch1810T

X6CrNiTi
18 11

321 S12
321 S13

321

 

AKVS7
CSN:17247

     

A700

--------------------------------------------------

/ 0 نظر / 16 بازدید